Search for dissertations about: "Alexander Balhuizen"

Found 1 swedish dissertation containing the words Alexander Balhuizen.

  1. 1. Estrogen and Serotonin – old dogs, new tricks, Implications for pancreatic beta-cell function

    University dissertation from Diabetes and Celiac Unit

    Author : Alexander Balhuizen; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
    Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Diabetes; Estrogen; Serotonin; Pancreatic islets; Insulin resistance; Beta-cell function; GPCR;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Internationella diabetesförbundet räknar med att en tiondel av världens befolkning kommer att ha någon form av diabetes om 50 år. Diabetes är en sjukdom med global spridning som innebär att kroppen inte kan ta hand om all den näring man intar, framförallt inte sockret. READ MORE