Search for dissertations about: "Anläggningsteknik"

Showing result 1 - 5 of 47 swedish dissertations containing the word Anläggningsteknik.

 1. 1. Structural integrity of prestressed nuclear reactor containments

  University dissertation from KFS AB

  Author : Patrick Anderson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; steel liner; reliability; relaxation; shrinkage; creep; loss of prestress; tendon; Nuclear; containment; design pressure; Construction technology; Anläggningsteknik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Ett kärnkraftverk är utrustat med ett omfattande försvar avsett att förhindra radioaktivt utsläpp vid en eventuell reaktorolycka. Detta försvar är uppbyggt av ett antal skyddsbarriärer, där reaktorinneslutningen utgör den sista barriären mot omgivningen. READ MORE

 2. 2. Hydro-mechanical properties of a water unsaturated sodium bentonite. Laboratory study and theoretical interpretation

  University dissertation from Soil Mechanics and Foundation Engineering

  Author : Ann Dueck; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Materiallära; Anläggningsteknik; Material technology; Construction technology; materialteknik;

  Abstract : Highly compacted bentonite has been proposed as the buffer material in the Swedish concept for the disposal of nuclear waste. To increase the knowledge of the hydro-mechanical behaviour of unsaturated swelling bentonite a series of laboratory experiments was carried out. READ MORE

 3. 3. Property-Oriented Information Systems for Design Prototypes for the BAS•CAAD system

  University dissertation from Department of Construction and Architecture, Lund Institute of Technology

  Author : Sverker Fridqvist; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Anläggningsteknik; Construction technology; product modelling; construction; information technology; design; Data- och systemvetenskap; computer technology; Systems engineering;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Egenskapsorienterade system (eng: property-oriented) är en ny slags informationssystem som är baserade på begrepp för egenskaper istället för begrepp för ting eller klasser av ting. Genom att fokusera på egenskaper, kan de egenskapsorinterade systemen göras mer flexibla och mer lämpade för de tidiga skedena av design än de traditionella klassorienterade systemen kan vara. READ MORE

 4. 4. Probabilistic System Effects in Timber Structures

  University dissertation from Division of Structural Engineering Lund Institute of Technology Lund University

  Author : Martin Hansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Byggnadsteknik; Building construction; Anläggningsteknik; Construction technology; first order reliability method; Monte Carlo simulation; system effect; sheathed parallel member system; structural timber; roof truss;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Huvudsyftet med den utförda forskningen var att öka förståelsen för hur variabiliteten hos styrkevärden i trä påverkar tillförlitligheten hos en träkonstruktion. Jämfört med andra byggnadsmaterial som tex stål och betong har trä markant högre variabilitet i styrke- och styvhetsegenskaper både mellan och inom element. READ MORE

 5. 5. Impact of Quality Management in the Swedish Construction Process

  University dissertation from Department of Construction Management, Lund Institute of Technology

  Author : Anne Landin; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Construction technology; Industriell ekonomi; Commercial and industrial economics; ISO 9000; Quality Management; Construction; Anläggningsteknik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Under senare år har företag inom byggbranschen utvecklat sitt kvalitetstänkande genom att införa kvalitetssystem för att styra byggprocessen. Många olika aktörer med olika intressen är involverade vilket gör att det är en komplex process sammansatt av en rad olika mindre processer. READ MORE