Search for dissertations about: "Antibiotic prophylaxis"

Showing result 1 - 5 of 20 swedish dissertations containing the words Antibiotic prophylaxis.

 1. 1. Antibiotic prophylaxis in general oral health care: the perspective of decision making

  University dissertation from Malmö : Malmö University. Faculty of Odontology

  Author : Eva Ellervall; Malmö University.; Malmö University.; [2009]
  Keywords : ODONTOLOGY Odontological behavioural science; ODONTOLOGI Odontologisk beteendevetenskap; Medicine; Antibiotic prophylaxis; Decision making;

  Abstract : I Sverige ger läkemedelskommittéerna i landstingen ut rekommendationer för att stödja optimal användning av läkemedel till patienter. Rekommendationerna inkluderar råd om när antibiotika bör användas i förebyggande syfte (antibiotikaprofylax) i tandvården. READ MORE

 2. 2. Antibiotic susceptibility and resistance in Neisseria meningitidis phenotypic and genotypic characteristics

  University dissertation from Örebro : Örebro universitet

  Author : Sara Thulin Hedberg; Örebro universitet.; [2009]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Neisseria meningitidis; meningococcal disease; antibiotic resistance; antibiotic susceptbility; biological cost; PCR; sequencing; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Clinical genetics Molecular biology; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Klinisk genetik Molekylärbiologi; MEDICINE Microbiology; immunology; infectious diseases; MEDICIN Mikrobiologi; immunologi; infektionssjukdomar; MEDICINE Microbiology; immunology; infectious diseases Microbiology Medical microbiology; MEDICIN Mikrobiologi; immunologi; infektionssjukdomar Mikrobiologi Medicinsk mikrobiologi; MEDICINE Microbiology; immunology; infectious diseases Microbiology Bacteriology; MEDICIN Mikrobiologi; immunologi; infektionssjukdomar Mikrobiologi Bakteriologi; Biomedicin; Biomedicine; Medicin; Medicine;

  Abstract : Neisseria meningitidis, also known as the meningococcus, is a globally spread obligate human bacterium causing meningitis and/or septicaemia. It is responsible for epidemics in both developed and developing countries. READ MORE

 3. 3. Acute Otitis Media. Aspects of diagnosis and prophylaxis

  University dissertation from Foglé-Hansson, Margaretha

  Author : Margaretha Foglé-Hansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; diagnosis; Acute otitis media; Infections; prophylaxis; Infektioner; Otorhinolaryngology; auditive system and speech; audiology; Otorinolaryngologi; audiologi; hörsel- och talorganen;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Akut mellanöreinflammation (akut otitis media, AOM) är en av barnaålderns vanligaste sjukdomare och en av dem som oftast föranleder antibiotikabehandling. De flesta barn får bara någon enstaka AOM, men cirka 5% av dem som insjuknar drabbas sedan av upprepade infektioner (s.k. READ MORE

 4. 4. Trochanteric fractures : epidemiologic, operative treatment and preoperative antibiotic prophylaxis

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Kitugi Samwel Nungu; Uppsala universitet.; [1994]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Abstract : .... READ MORE

 5. 5. Bacteremia after oral surgical procedures and antibiotic prophylaxis

  University dissertation from Stockholm : Karolinska Institutet, -

  Author : Gunnar Hall; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [1998]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Abstract : The use of antibiotic prophylaxis in patients predisposed to infective endocarditis who are undergoing oral surgical procedures is widely accepted. Because no controlled clinical trials of antibiotic regimens for the prevention of endocarditis in humans have been done, recommendations are based on results of, e.g. READ MORE