Search for dissertations about: "Appropriation factors"

Found 4 swedish dissertations containing the words Appropriation factors.

 1. 1. Pricing Capability and Its Strategic Dimensions

  Author : Niklas Lars Hallberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Resource-based view; Organizational capabilities; Appropriation factors; Strategic management; Pricing capability; Value appropriation;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Iden att prissättning är något mycket viktigt för företag stöds av en lång rad publikationer som ger råd kring hur företag bör sätta pris för att maximera sin långsiktiga lönsamhet. Detta indikerar att prissättning, eller företags prissättningsförmåga, borde utgöra ett viktigt område inom strategiforskning som har som sin primära målsättning att utveckla vetenskapliga förklaringar av företags lönsamhet. READ MORE

 2. 2. Online Education in Universities Moving from Individual Adoption to Institutionalisation of an Information Technology Innovation

  University dissertation from Jönköping : Jönköping International Business School

  Author : Inés Casanovas; Högskolan i Jönköping.; [2013]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Abstract : This thesis describes and analyses the move from individual adoption to institutionalisation of an information technology innovation: online education in universities. The study focuses on the processes that took place within two universities, one in Sweden and the other in Argentina, regarding online education adoption and the organisational changes developed. READ MORE

 3. 3. A technological capabilities perspective on catching up the case of the Chinese information and communications technology industry

  University dissertation from Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Author : Vicky Long; KTH.; [2014]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; catching up; learning; capabilities; modularity in design; upgrading; appropriate technology; knowledge bases; patent thicket; appropriability; china; ICT; Industriell ekonomi och organisation; Industrial Engineering and Management;

  Abstract : This dissertation provides a capability creation perspective on the story of China’s technological catching up, or resurgence, if viewed from a broader historical perspective.Since the first Asian tigers caught up to modern technological standards (e.g. READ MORE

 4. 4. Tradition och horisont vårdkulturens betydelse för vårdens praxis

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Patrik Rytterström; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2011]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Abstract : The main aim of this thesis was to illuminate and understand aspects of care culture as a meaning–making process that influences the care praxis. In health care there is increasing recognition of the impacts on organizational culture of health-related matters. READ MORE