Search for dissertations about: "Azra Kurbasic"

Found 1 swedish dissertation containing the words Azra Kurbasic.

  1. 1. Topics in Human Gene Mapping

    University dissertation from Mathematical Statistics, Centre for Mathematical Sciences, Lund University

    Author : Azra Kurbasic; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
    Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; actuarial mathematics; Statistik; programming; Statistics; Mathematics; Naturvetenskap; Natural science; hidden Markov model; linkage analysis; Human genome; disease gene; programmering; aktuariematematik; operationsanalys; operations research; Matematik;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Att försöka lokalisera gener som ger upphov till sjukdomar är ingenting nytt. De första försöken gjordes redan i början av 1900-talet. Idén är ganska enkel. READ MORE