Search for dissertations about: "Behandling"

Showing result 1 - 5 of 897 swedish dissertations containing the word Behandling.

 1. 1. "när det gått så långt att jag nästan tog livet a mig" En kvalitativ undersökning om unga kvinnors väg till behandling

  University dissertation from Göteborg : Göteborg University

  Author : Solveig Olausson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2005]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Unga vuxna; kvinnor; missbruk och psykisk störning; behandling; narrativ metod;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. Treating depression and its comorbidity From individualized Internet-delivered cognitive behavior therapy to affect-focused psychodynamic psychotherapy

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Robert Johansson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2013]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Depression; comorbidity; psychological treatment; psychotherapy; Internet; Internet-delivered treatment; cognitive behavior therapy; psychodynamic psychotherapy; Depression; komorbiditet; psykologisk behandling; psykoterapi; Internet; internetbaserad behandling; kognitiv beteendeterapi; psykodynamisk psykoterapi;

  Abstract : The overarching goal of this thesis has been to enhance Internet-delivered psychological treatments for depression and its comorbidity. To this end, three randomized controlled trials (Study II, III and IV) with a total of 313 participants were conducted. READ MORE

 3. 3. Care and treatment of women with inflammatory symptoms of the breast during lactation

  University dissertation from Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Author : Linda J. Kvist; Karlstads universitet.; [2006]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad; Nursing Science; Omvårdnad; fd vårdvet. ; acupuncture; antibiotics; breast abscess; breastfeeding; care interventions; inflammatory symptoms; breast inflammation; care; lactation mastitis; treatment; akupunktur; antibiotika; behandling; bröstinflammation; omvårdnad; mastit; amning; bröstabscess; interventioner; mjölkstockning;

  Abstract : Vård och behandling av kvinnor med inflammation i brösten under amningsperiodenBröstinflammation orsakar stort obehag för ammande mödrar och innebär en risk för att amning avslutas i förtid. Det finns ringa kunskap om effekterna av interventioner, inkluderande akupunktur, som används vid vård av dessa kvinnor. READ MORE

 4. 4. Cross-cultural differences in patients with temporomandibular disorders-pain : a multi-center study

  University dissertation from Malmö university, Faculty of Odontology

  Author : Mohammad H. Al-Harthy; Malmö University.; [2016]
  Keywords : ODONTOLOGY; ODONTOLOGI; Medicine; TMD-smärta; Sverige; Saudiarabien; Italien; Kvinnliga patienter; Behandling;

  Abstract : The overall objective of this thesis was to investigate patients with TMD-pain and TMD-free controls in three cultures (Saudi Arabia, Sweden, and Italy) to determine the influence of culture on and crosscultural differences in pain prevalence and intensity, sensitivity to mechanical and electrical stimulation, pain-related disability for four comorbid pain conditions (back, head, chest, and stomach pain) in the last 6 months, and the type of treatment that patients with TMD pain received. The specific aims were: (i) To determine the frequency of TMD pain in Saudi Arabians (I). READ MORE

 5. 5. Androgen and Estrogen Receptors in Breast Cancer. Impact on Risk, Prognosis and Treatment Prediction

  University dissertation from Lund University, Faculty of Medicine

  Author : Karin Elebro; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2017]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; bröstcancer; risk; prognos; behandling; östrogenreceptor beta; androgenreceptor;

  Abstract : .... READ MORE