Search for dissertations about: "Botnia clamp"

Found 2 swedish dissertations containing the words Botnia clamp.

 1. 1. Pathogenesis of type 2 diabetes -role of defects in insulin secretion and insulin sensitivity

  University dissertation from Devjit Tripathy

  Author : Devjit Tripathy; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; diabetology; Endokrinologi; sekretion; diabetologi; Endocrinology; secreting systems; Calpain 10 gene; genetics of type 2 diabetes; MODY; Endogenous glucose production; Disposition index; Botnia clamp; IGT; IFG; HOMA; insulin sensitivity; insulin secretion;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Bakgrund: Diabetes är en sjukdom som karakteriseras av kroniskt förhöjt blodsocker och som obehandlad kan leda till svåra komplikationer i blodkärl, ögon, njurar, nerver m.m. Sjukdomen beror på kroppens oförmåga att producera (typ 1 diabetes) eller svara på effekt av (typ 2 diabetes) hormonet insulin. READ MORE

 2. 2. Search for Type 2 Diabetes Susceptibility Genes Using Multiple Approaches

  University dissertation from Cecilia Lindgren, UMAS ing. 46, 205 02 Malmö, Sweden

  Author : Cecilia Lindgren; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; single nucleotide polymorphism SNP ; transmission-disequilibrium test TDT ; genetic variation; single strand conformational polymorphism SSCP ; gene expression; insulin; glucose; genome-wide scan; linkage; genetic association; Type 2 diabetes; early onset diabetes EOD ; sekretion; diabetologi; Endokrinologi; diabetology; Endocrinology; secreting systems; signal-to-noise ratio SNR ;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Typ 2 diabetes (även kallat sockersjuka eller åldersdiabetes) är en av våra vanligaste förekommande folksjukdomar och ungefär 5% av alla människor beräknas ha sjukdomen. Typ 2 diabetes karakteriseras av kroniskt förhöjda blodsocker-nivåer som orsakas dels av en oförmåga hos insulin att befrämja blodsockerupptag i dess målvävnader, fett och muskel, och dels av en oförmåga hos bukspottkörteln att svara på detta med en ökad inulinproduktion. READ MORE