Search for dissertations about: "CA Edwards"

Found 1 swedish dissertation containing the words CA Edwards.

  1. 1. Industrial bridge construction with cast in place concrete new production methods and lean construction philosophies

    University dissertation from Luleå tekniska universitet

    Author : Peter Simonsson; Luleå University of Technology.; Luleå University of Technology.; Luleå University of Technology.; [2008]
    Keywords : ;

    Abstract : Byggbranschen förknippas ofta med höga kostnader, låg produktivitet, brist på kvalitet och dålig lönsamhet. Allt för ofta blir den verkliga kostnaden för ett projekt högre än förväntat. READ MORE