Search for dissertations about: "Cardiology"

Showing result 1 - 5 of 129 swedish dissertations containing the word Cardiology.

 1. 1. Biomarkers in out-of-hospital cardiac arrest and cardiogenic shock - with focus on plasma microRNAs

  University dissertation from Lund University, Faculty of Medicine

  Author : Patrik Gilje; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; microRNA; biomarkers; cardiac arrest; cardiogenic shock;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. Genetic studies on cardiovascular disease - identification of novel drug targets

  University dissertation from Cardiology

  Author : Stefan Amisten; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Genetics; Medicin människa och djur ; Medicine human and vertebrates ; platelet; single nucleotide polymorphism; myocardial infarction; stent; G-protein coupled receptor; P2Y; cytogenetics; Genetik; cytogenetik; Cardiovascular system; Kardiovaskulära systemet;

  Abstract : The aim of this thesis was to identify novel potential drug targets of cardiovascular disease with a focus on G-protein coupled receptors. We identified a common genetic variant of the ATP receptor P2Y11, where an alanine is substituted with a threonine at position 87 of the P2Y11 receptor that increases the risk of developing acute myocardial infarction. READ MORE

 3. 3. Experimental and Clinical Studies on Platelet Receptors in Cardiovascular Disease

  University dissertation from Cardiology

  Author : Oscar Braun; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicin människa och djur ; Medicine human and vertebrates ; inflammation; athersosclerosis; platelets; thrombosis; Cardiovascular system; Kardiovaskulära systemet;

  Abstract : The crucial role of platelets in maintaining primary hemostais has been evident for a long time and there is now also mounting evidence for their involvement in inflammation. In combination with aspirin, inhibition of the platelet P2Y12 ADP receptor with clopidogrel has become a cornerstone in the antiplatelet in acute coronary syndromes. READ MORE

 4. 4. Ventricular Depolarization in Ischemic Heart Disease.Value of Electrocardiography in Assessment of Severity and Extent of Acute Myocardial Ischemia

  University dissertation from Cardiology

  Author : Michael Ringborn; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Acute myocardial ischemia; Acute myocardial infarction; Severity of ischemia; QRS changes; HF-QRS; QRS slopes; Depolarization changes; Myocardium at risk; Final infarct size; SPECT.;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Bakgrund Den medicinska utvecklingen har varit stark under de senaste åren vad gäller akut omhändertagande av patienter med misstänkt hjärtinfarkt. Snabb teknisk utveckling inom området för kateterburen koronarkärlsintervention (PCI) och framsteg inom farmakologisk behandling har bidragit till allt bättre vårdresultat. READ MORE

 5. 5. The Role of Transesophageal Echocardiography in Clinical Decision-Making in Patients with Stroke or Atrial Fibrillation

  University dissertation from Cardiology

  Author : Anders Roijer; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Kardiovaskulära systemet; Cardiovascular system; stroke; cardioversion; Transesophageal echocardiography; embolic sources; atrial fibrillation;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Ekokardiografisk undersökning av hjärtat utvecklades i Lund i början av 1950 talet av kardiologen Inge Edler tillsammans med fysikern Helmuth Hertz och har under de första 30 åren huvudsakligen utförts via bröstkorgsväggen så kallat transthorakalt ultraljud. Under 1980 talet utvecklades tekniken och man fick instrument som via matstrupen kunde utföra en ekokardiografisk undersökning av hjärtat så kallat transesofagalt ultraljud som inte har de begränsningar som transthorakal ekokardiogarfi har. READ MORE