Search for dissertations about: "Carola Gehrke"

Found 1 swedish dissertation containing the words Carola Gehrke.

  1. 1. Effects of enhanced ultraviolet-B radiation on subarctic ecosystems

    University dissertation from Plant Ecology, Ecology Building, SE-223 62 Lund

    Author : Carola Gehrke; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
    Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; pigmentation; photosynthesis; dark respiration; shoot morphology; shoot growth; phanerogams ; species composition cryptogams; productivity; decomposition; dwarf shrubs; bryophytes; peatland ecosystem; heath ecosystem; UV-B; ozone depletion; Plant ecology; Växtekologi;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish I takt med att den stratosferiska ozonskikten tunnas ut når mera av solens skadliga ultraviolet-B strålning (UV-B, 280 - 320 nm) jordytan. I avhandlingen beskrivs det effekter av ökad UV-B strålning på komponenter (mossor) och processer (nedbrytning av förna, biomassa produktion, arternas samspel) i ekosystem på höga breddgrader. READ MORE