Search for dissertations about: "Central Yipho"

Found 1 swedish dissertation containing the words Central Yipho.

  1. 1. A Grammar of Lalo

    University dissertation from Department of East Asian Languages, Lund University

    Author : Susanna Björverud; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
    Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; minority languages; Philology; descriptive linguistics; Sino-Tibetan; Tibeto-Burman; Lolo-Burmese; Burmese-Lolo; Central Yipho; Burmese-Yipho; Western Yi; Lalo; Språkvetenskap;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen beskriver fonologin, morfologin och syntaxen för Lalo-språket, närmare bestämt som detta talas i Longjie landsortskommun i provinsen Yunnan i Kina. Lalo är ett språk som talas av ca 500 000 människor i sydvästra Kina. READ MORE