Search for dissertations about: "Commercial and industrial economics"

Showing result 1 - 5 of 48 swedish dissertations containing the words Commercial and industrial economics.

 1. 1. Splitting and Measuring Intra-Industry Trade

  University dissertation from Department of Economics, Lund Universtiy

  Author : Joakim Gullstrand; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; economic policy; economic systems; economic theory; econometrics; Economies of Scale; Economics; Specialisation; Horizontal and Vertical Intra-Industry Trade; Income Distribution; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Commercial and industrial economics; Industriell ekonomi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Avhandlingens syfte är att lyfta fram och analysera tre viktiga ämnen inom inombranschhandel; relevansen för efterfrågemönster, distinktionen mellan horisontell och vertikal inombranschhandel, och mätmetoden av inombranschhandel. Kapitel två analyserar inombranschhandel mellan hög- och låginkomstländer, och använder ett teoretiskt ramverk som förklarar bytet av liknande produkter med olika kvalitetsnivåer. READ MORE

 2. 2. Managing Value Creation and Appropriation

  University dissertation from Chalmers University of Technology

  Author : Joakim Björkdahl; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [2007]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ekonomi; Business and economics; Industriell teknik och ekonomi; Industrial engineering and economy; Business model; Diversification; ICT; Competencies; Innovation; Manufacturing companies; Strategy; Value creation; Value appropriation;

  Abstract : This thesis investigates how large Swedish manufacturing companies try to create value and appropriate financial returns by renewing their product offerings through the integration of Information and Communication Technologies (ICTs) in their established product categories, and the related challenges and opportunities this produces. While much attention has been given to the technology dimension of diversification, the economic and commercial domains have been rather ignored in the literature. READ MORE

 3. 3. The role and use of water in agriculture in the Western Balkans: the case of Macedonia

  University dissertation from Chalmers University of Technology

  Author : Jordan Hristov; Sveriges lantbruksuniversitet.; [2014]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Abstract : This thesis examines the role and demand for water in Macedonia from an economic perspective with an emphasis on agricultural use. The first paper provides an overview of the Macedonian agricultural sector and assesses the productivity growth in the period 1999-2010. In the study period, the sector experienced an average increase in volume of 1. READ MORE

 4. 4. Essays on Matching

  University dissertation from Media-Tryck, Lund University, Sweden

  Author : Jörgen Kratz; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-04-23]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Abstract : This thesis makes a contribution to matching theory and mechanism design. It consists of four self-contained papers focusing on kidney exchange, object allocation and partnership formation. READ MORE

 5. 5. Condition-Based Maintenance: Selection and Improvement of a Cost-Effective Vibration-Based Maintenance Policy for Rolling element Bearings

  University dissertation from Department of Industrial Engineering, Lund University

  Author : Basim Al-Najjar; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Terotechnology; Systemekonomi; Maintenance Technology; Failure analysis; Vibration monitoring; Spectral analysis; Vibration-based maintenance policy; Maintenance cost-effectiveness; Selection of the most cost-effective maintenance strategy and policy; benchmarking; Total Quality Maintenance TQMain ; Cyclic improvement of maintenance experience; vibration and acoustic engineering; vacuum technology; hydraulics; Mechanical engineering; a cost-effective vibration-based maintenance policy.; Integrated maintenance; Condition monitoring and control; Total Time on Test-plots; effectiveness and accuracy; Failure causes and mechanisms; Maintenance quality; Maskinteknik; hydraulik; vakuumteknik; vibrationer; akustik; Commercial and industrial economics; Industriell ekonomi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Moderna tillverkningsmaskiner är dyra och därför måste dess tillgänglighet och effektivitet ständigt hållas högt. Sådana resultat kan man inte åstadkomma utan tillämpning av en effektiv underhållsstrategi. READ MORE