Search for dissertations about: "Construction technology"

Showing result 1 - 5 of 1225 swedish dissertations containing the words Construction technology.

 1. 1. Property-Oriented Information Systems for Design Prototypes for the BAS•CAAD system

  University dissertation from Department of Construction and Architecture, Lund Institute of Technology

  Author : Sverker Fridqvist; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Anläggningsteknik; Construction technology; product modelling; construction; information technology; design; Data- och systemvetenskap; computer technology; Systems engineering;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Egenskapsorienterade system (eng: property-oriented) är en ny slags informationssystem som är baserade på begrepp för egenskaper istället för begrepp för ting eller klasser av ting. Genom att fokusera på egenskaper, kan de egenskapsorinterade systemen göras mer flexibla och mer lämpade för de tidiga skedena av design än de traditionella klassorienterade systemen kan vara. READ MORE

 2. 2. Innovation Diffusion in the Construction Sector

  University dissertation from Division of Construction Management, Lund Institute of Technology

  Author : Kristian Widén; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Anläggningsteknik; Construction technology; Industriell ekonomi; Commercial and industrial economics; Construction Sector; Innovation; Diffusion;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Innovation är ryggraden i en fungerande marknadsekonomi. Det är genom innovationer som nationer, industrisektorer och företag konkurrerar. Det sker mycket både internationellt och nationellt som påverkar den svenska byggsektorn, vilket både ställer krav och skapar möjlighet för sektorn att förändras. READ MORE

 3. 3. Impact of Quality Management in the Swedish Construction Process

  University dissertation from Department of Construction Management, Lund Institute of Technology

  Author : Anne Landin; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Construction technology; Industriell ekonomi; Commercial and industrial economics; ISO 9000; Quality Management; Construction; Anläggningsteknik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Under senare år har företag inom byggbranschen utvecklat sitt kvalitetstänkande genom att införa kvalitetssystem för att styra byggprocessen. Många olika aktörer med olika intressen är involverade vilket gör att det är en komplex process sammansatt av en rad olika mindre processer. READ MORE

 4. 4. Lessons Learned in Knowledge Managment - the case of construction

  University dissertation from Construction Management, Department of Construction Sciences, Lund University

  Author : Mats Persson; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Construction technology; Industriell ekonomi; Anläggningsteknik; Quality Management; Project Management; Knowledge Management; Construction sector; Commercial and industrial economics;

  Abstract : The construction sector has been criticised in recent years for being inefficient. The critique involved describes finished buildings as having flaws and there being a lack of interest within the construction sector in assembling knowledge and sharing experience. READ MORE

 5. 5. External Stakeholder Analysis in Construction Project Management

  University dissertation from Construction Management, Department of Construction Sciences, Lund University

  Author : Stefan Olander; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Anläggningsteknik; stakeholder management; construction projects; stakeholders; project management; Commercial and industrial economics; property development; Industriell ekonomi; Construction technology;

  Abstract : The planning and construction of a facility can affect several interests. Positive effects are, for instance, better communications, better housing and a higher standard of living. However, construction projects inevitably bring varying degrees of deterioration and change at the local level, not least at the construction site. READ MORE