Search for dissertations about: "Doppler studies"

Showing result 1 - 5 of 206 swedish dissertations containing the words Doppler studies.

 1. 1. On optical methods for intracerebral measurements during stereotactic and functional neurosurgery Experimental studies

  University dissertation from Institutionen för medicinsk teknik

  Author : Johan Antonsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Laser Doppler perfusion monitoring; Diffuse reflectance spectroscopy; Functional and stereotactic neurosurgery; TECHNOLOGY Other technology Medical engineering; TEKNIKVETENSKAP Övriga teknikvetenskaper Medicinsk teknik;

  Abstract : Radio frequency (RF) lesioning and deep brain stimulation (DBS) are the two prevailing surgical treatments for movement disorders within the field of stereotactic and functional neurosurgery. For RF-lesioning, a small volume of brain tissue is coagulated and knowledge of the lesion size and growth is of great importance for the safety and outcome of the procedure. READ MORE

 2. 2. Power Doppler - Principles and Potential Clinical Applications

  University dissertation from Uppsala : Institutionen för onkologi, radiologi och klinisk immunologi

  Author : Anders Nilsson; Uppsala universitet.; [2003]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Radiology; Ultrasonography; Doppler studies; Power Doppler; Volume flow; Radiologisk forskning; MEDICINE Physiology and pharmacology Radiological research; MEDICIN Fysiologi och farmakologi Radiologisk forskning;

  Abstract : The purpose of this work was to: a) Determine whether the amount of colour in a power Doppler image is dependent on the angle between the examined vessel and the soundbeam and/or on the velocity of the flow within the vessel; b) Investigate if a dependency on flow velocity could be used for the detection of volume flow differences and c) Define clinical applications utilising the improved sensitivity to low flow of PD.In the experimental studies (study I and II) a silicon tube in a water bath was insonated, the insonation angle and the volume flow changed and the resulting images stored, transferred to a personal computer and analysed with regard to the amount of colour present in the image. READ MORE

 3. 3. Laser Doppler Flowmetry and Imaging: Methodological Studies

  University dissertation from Department of Clinical Physiology, Lund University

  Author : Siv Bornmyr; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Clinical physics; digital photography.; cold intolerance; sympathetic nervous system; flow cessation external pressure; skin temperature; thermography; skin blood flow; laser doppler imaging; Laser doppler flowmetry; radiology; tomography; medical instrumentation; Klinisk fysiologi; radiologi; tomografi; medicinsk instrumentering;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Mätning av blodflöde är en vanlig uppgift för ett kliniskt fysiologiskt laboratorium. Sådana undersökningar syftar inte bara till att diagnostisera sjukdomstillstånd utan kan också användas för att följa effekter av kirurgiska och medicinska behandlingar. READ MORE

 4. 4. Studies of vector tomography

  University dissertation from Centre for Mathematical Sciences, Lund University

  Author : Kent Stråhlén; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Doppler tomography; Doppler Radon transform; local tomography; vectorial k-plane transform; vectorial Radon transform; k-plane transform; Radon transform; tomography; vector tomography; Mathematics; Matematik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Bakgrunden till den här avhandlingen är att man vill utveckla en ny mammografimetod, som utnyttjar ultraljud. När en tunn stråle av kontinuerligt ultraljud träffar en partikel, till exempel en blodkropp, som rör sig, så uppstår en reflektion. READ MORE

 5. 5. Doppler evaluation of coronary blood flow and coronary flow reserve - Clinical and experimental studies

  University dissertation from Gylfi Oskarsson/CO Britt-Marie Nilsson-Brandt, Department of Paediatrics, Lund University Hospital, S-221 85 Lund

  Author : Gylfi Oskarsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Pediatrics; Pediatri; Cardiovascular system; Kardiovaskulära systemet; fetal asphyxia; transposition of the great arteries; dilated cardiomyopathy; aortic stenosis; child; neonate; adenosine; coronary flow reserve; Doppler; coronary flow;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Medfödda hjärtfel hos barn är förenade med en varierande kombination av förtjockning av hjärtmuskeln, volym- och tryckbelastning av hjärtat, samt nedsatt syremättnad i blodet. Hos barn med medfödda hjärtfel, och förvärvade hjärtsjukdomar ändringar i kranskärlsblodflödet uppstå och påverka hjärtfunktionen eller leda till hjärtinfarkt. READ MORE