Search for dissertations about: "Eustachian tube"

Showing result 1 - 5 of 8 swedish dissertations containing the words Eustachian tube.

 1. 1. Middle ear structure in relation to function the rat in middle ear research

  University dissertation from Umeå : Umeå universitet

  Author : Nils Albiin; Umeå universitet.; [1985]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; rats; Eustachian tube; ear; middle; tympanic membrane; palatal muscles; mucous membrane; blood vessels; mast cells; otitis media; microscopy; electron;

  Abstract : The present study was undertaken to evaluate the rat as a model for middle ear re­search. The rat was chosen primarily because the gross structure of its middle ear shows several similarities to that of man. READ MORE

 2. 2. Influence of middle ear pressure changes on labyrinthine hydrodynamics and hearing physiology

  University dissertation from Department of Otorhinolaryngology, Lund University

  Author : Konrad Konradsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; auditive system and speech; audiology; Pressure; Audiometry; Cats; Animal; Cochlea; Cochlear aqueduct; Ear; Eustachian tube; Hearing; Otorinolaryngologi; Human; Labyrinth; Otorhinolaryngology; Meniere s disease; audiologi; hörsel- och talorganen;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish INLEDNING – Människans hörsel är beroende av att öra, nervsystem och hjärna alla fungerar som de skall. Det inkluderar mellanörat; med hörselben och trumhinna, innerörat; med sina sinnesceller, hörselnerven och hörselcentrum i hjärnan. READ MORE

 3. 3. On Pressure Regulation of the Middle Ear

  University dissertation from Department of Otorhinolaryngology, Lund University

  Author : Marianne Brattmo; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Chronic otitis media; Sniffing behaviour; Tubal opening; gas diffusion; Meniere s disease; Attic cholesteatoma; Chronic central perforation; Tympanic membrane; Continuous measurement; Middle ear pressure; Eustachian tube;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Mellanörats funktion är att överföra och förstärka ljudvågor från luften i hörselgången till innerörats vätska. Denna överföring är optimal när trumhinnan är i neutral position, dvs när trycket i mellanörat och omgivningen är lika. READ MORE

 4. 4. Long-term follow-up after otitis media in childhood

  University dissertation from Marie Ryding, Dept of Otorhinolaryngology, Östersunds Hospital, 83183 Östersund

  Author : Marie Ryding; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Otorhinolaryngology; audiology; hörsel- och talorganen; audiologi; auditive system and speech; Otorinolaryngologi; tympanic membrane pathology.; otitis media with effusion; hearing loss; follow-up; acute otitis media; Eustachian tube;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Bakgrund: Öroninflammation är vanligt förekommande i barnaåren. De flesta barn har haft minst en episod med akut varig öroninflammation (AOM) och/eller en period med vätska i mellanörat (SOM) före skolstart. READ MORE

 5. 5. The otitis-prone child : studies of a condition with a multifactorial background

  University dissertation from Cecilia Stenström, Läkargruppen Gustav Adolf, Baltzarsgatan 41 A, S-211 36 Malmö, Sweden

  Author : Cecilia Stenström; [1996]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; tympanic membrane pathology; Eustachian tube function; smoking; day care; allergy; heredity; Case-control-study; otitis-prone child; Otorhinolaryngology; audiology; auditive system and speech; Otorinolaryngologi; audiologi; hörsel- och talorganen;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Akut öroninflammation är vanligt hos barn och många barn får sin första öroninflammation redan vid tidig ålder. Öronbarn kallas de barn som drabbas av upprepade öroninflammationer. Dessa barn drabbas oftare än andra barn också av andra infektioner. READ MORE