Search for dissertations about: "Eva Ellervall"

Found 1 swedish dissertation containing the words Eva Ellervall.

  1. 1. Antibiotic prophylaxis in general oral health care: the perspective of decision making

    University dissertation from Malmö : Malmö University. Faculty of Odontology

    Author : Eva Ellervall; Malmö University.; Malmö University.; [2009]
    Keywords : ODONTOLOGY Odontological behavioural science; ODONTOLOGI Odontologisk beteendevetenskap; Medicine; Antibiotic prophylaxis; Decision making;

    Abstract : I Sverige ger läkemedelskommittéerna i landstingen ut rekommendationer för att stödja optimal användning av läkemedel till patienter. Rekommendationerna inkluderar råd om när antibiotika bör användas i förebyggande syfte (antibiotikaprofylax) i tandvården. READ MORE