Search for dissertations about: "Folkhälsa"

Showing result 1 - 5 of 526 swedish dissertations containing the word Folkhälsa.

 1. 1. Social determinants of leisure time physical activity, body mass index, and acute myocardial infarction

  University dissertation from Mohammad Ali, Sadiq

  Author : Sadiq Mohammad Ali; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; epidemiology; Folkhälsa; epidemiologi; Public health; acute myocardial infarction; obesity; overweight; underweight; leisure time physical activity; health locus of control; social capital; Socioeconomic status; psychosocial work conditions;

  Abstract : There are substantial socioeconomic differences in cardiovascular morbidity and mortality in most western countries. Socioeconomic differences in cardiovascular risk factors (obesity/overweight, tobacco smoking, leisure time physical activity, dietary habits) are correspondingly large. READ MORE

 2. 2. Epidemiology of stroke in an urban population - aspects of time, place and person

  University dissertation from Department of Clinical Sciences, Lund University

  Author : Farhad Khan; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; case fatality; Public health; epidemiologi; epidemiology; Stroke; temporal trends; marital status; ethnic groups; survival; stroke outcome; life events; incidence; geography; Sweden; Folkhälsa;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Epidemiologi är den vetenskap som studerar sjukdomars förekomst och spridning och hur detta varierar över tiden, mellan geografiska områden och mellan grupper av individer definierade i olika termer. I Malmö finns det mycket goda möjligheter att göra epidemiologiska studier av slaganfall (stroke). READ MORE

 3. 3. Preventing Adolescent Alcohol Use: Processes and Outcomes of a Community-Based Intervention in Trelleborg

  University dissertation from Department of Health Sciences, Lund University

  Author : Martin Stafström; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; alcohol prevention; Community-based intervention; Public health; alcohol-related accidents alcohol-related violence; institutionalization; effect evaluation; process evaluation; epidemiology; Folkhälsa; epidemiologi; adolescents;

  Abstract : The aim of this thesis is to investigate the potential of applying a community-based intervention, implemented in the Swedish city of Trelleborg 1999-2002, to reduce adolescent alcohol use. In order to do so, we had four specific aims. First, we studied the processes, both in terms of action and institu-tionalization, within the intervention. READ MORE

 4. 4. Pharmacoepidemiologic studies on cardiovascular drugs - with special reference to the effectiveness and safety of blood pressure lowering drugs

  University dissertation from Juan Merlo, Medical Research Center, Malmö University Hospital, S-205 02 Malmö

  Author : Juan Merlo; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Farmakologi; toxicology; pharmacy; pharmacognosy; Pharmacological sciences; samhällsmedicin; Socialmedicin; cardiovascular epidemiology; Pharmacoepidemiology; blood pressure; hypertension; cardiovascular drugs; antihypertensive drugs; lipid lowering drugs; nitrates; effectiveness; safety; ecologic studies; Social medicine; cohort studies; farmakognosi; farmaci; toxikologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Bakgrund: Ischemisk hjärtsjukdom (IHS) och slaganfall är de främsta orsakerna till morbiditet och mortalitet i västvärlden och är ett stort hälsoproblem för samhället. Kardiovaskulära läkemedel används med syfte att förebygga (t. ex. READ MORE

 5. 5. Elderly Immigrants, Socio-economic Status and Health. An epidemiological study of cardiovascular risk factors, impaired mobility and self-reported health status

  University dissertation from Sonja Pudaric, Department of Community Medicine, Malmö University Hospital, 205 02 Malmö

  Author : Sonja Pudaric; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; stress; cardiovascular risk factors; IADL; impaired mobility impaired working capacity; self-reported health; socio-economic status; country of birth ethnicity; elderly people; discrimination; Socialmedicin; Social medicine; samhällsmedicin;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Under 1990-talet har vi bevittnat flera kriser i hela världen, men mest i Europa, Afrika och Mellanöstern. Det har oftast rört sig om inbördeskrig, men även om naturkatastrofer, fattigdom, samt politisk och/eller religiös förföljelse. Alla dessa faktorer har resulterat i en ökad migration. READ MORE