Search for dissertations about: "Hans Persson"

Found 2 swedish dissertations containing the words Hans Persson.

 1. 1. Deciduous woodland at Andersby, eastern Sweden field-layer and below-ground production

  University dissertation from Uppsala : Sv. växtgeografiska sällsk

  Author : Hans Persson; Uppsala universitet.; [1975]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. Persons with functional difficulties as resources in ICT design processes

  University dissertation from Stockholm : KTH

  Author : Hans Persson; KTH.; [2008]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; “Design for all”; functional difficulties; usability; useworthiness; accessibility; design methodology; “Design for all”; funktionssvårigheter; användbarhet; användvärdhet; tillgänglighet; designmetodik.; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Computational linguistics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Datorlingvistik;

  Abstract : Denna avhandling har sin grund i mina erfarenheter av att arbete med människor som har funktionsnedsättningar. Vanligtvis är denna grupp den sista en producent ser som sina kunder. Det är ganska vanligt att producenter gör olika produkter(produkter och tjänster) för personer med funktionsnedsättningar och en för andra. READ MORE