Search for dissertations about: "Huntington’s disease"

Showing result 1 - 5 of 37 swedish dissertations containing the words Huntington’s disease.

 1. 1. A peripheral immune response in Huntington's disease and delineation of its importance in disease pathology

  University dissertation from Lund University (Media-Tryck)

  Author : Anna Magnusson-Lind; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Huntington s disease; peripheral symptoms; immune response; muscle atrophy; cytokines; gene expression; JAK STAT; NFkB; IL-6; TNF-alpha;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Huntingtons sjukdom (HS) är en ärftlig hjärnsjukdom utan botemedel. Den orsakas av en mutation i en gen som kallas huntingtin. Den klassas som en s.k. READ MORE

 2. 2. Brown is the new white: consequences of white adipose tissue alterations in Huntington's disease

  University dissertation from Lund University, Faculty of Medicine

  Author : Andy Mccourt; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Huntington’s disease; weight loss; white adipose tissue; brown adipose tissue; peripheral symptoms; R6 2 mice; UCP1; CREB1; gene expression;

  Abstract : Huntington's disease (HD) is a devastating, inherited neurodegenerative disorder caused by an expanded CAG repeat in the huntingtin gene. Peripheral symptoms, such as skeletal muscle wasting, progressive weight loss, altered body composition and endocrine disturbances exist alongside neurodegeneration. READ MORE

 3. 3. Communication breakdown - synaptic dysfunction in Huntington's disease

  University dissertation from Ruben Smith, Inst. för Experimentell Medicinsk Vetenskap, Lunds Universitet

  Author : Ruben Smith; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; neurodegeneration; Neurology; neuropsychology; neurophysiology; Neurologi; cholinergic neuron; exocytosis; transmitter release; intracellular transport; insulin; Huntington s disease; synapse; neuropsykologi; neurofysiologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Huntingtons sjukdom (HS) är en ärftlig sjukdom som i första hand drabbar hjärnan. De områden som främst angrips är hjärnbarken, där till exempel människans kognitiva förmågor, personlighet och planeringsförmåga finns samt ett område inne i hjärnvävnaden som kallas striatum, där våra rörelser kontrolleras och korrigeras. READ MORE

 4. 4. Psychiatric and metabolic disturbances in experimental models of Huntington’s disease

  University dissertation from Department of Experimental Medical Science, Lund Univeristy

  Author : Sofia Hult Lundh; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Huntington’s disease; huntingtin; hypothalamus; depression; anxiety; metabolism; neuroendocrinology; mouse models; BACHD; rAAV vectors; leptin;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Huntingtons sjukdom (HS) är en ärftlig och dödlig sjukdom som karakteriseras av ofrivilliga, danslika rörelser vilket gjort att den i folkmun kallas för danssjuka. Diagnosen ställs när de motoriska problemen (ofrivilliga rörelserna) uppträder, vanligtvis i medelåldern, och dessa ökar sedan gradvis och den drabbade personen avlider på grund av sjukdomen efter cirka 15-25 år. READ MORE

 5. 5. The Molecular Chaperone DNAJB6 - A Suppressor of Disease Related Amyloid Fibril Formation

  University dissertation from Department of Chemistry, Lund University

  Author : Cecilia Månsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; DNAJ; HSP40; molecular chaperones; amyloid fibrils; Alzheimer’s disease; Huntington’s Disease; crosslinking mass spectrometry; chemical kinetics; aggregation; fibril formation;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Proteiner är en av kroppens viktigaste beståndsdelar. Proteiner bygger upp stabila nätverk för att cellerna ska ha sin rätta form, de transporterar in vatten, salt och andra molekyler in i cellerna så att vi kan ta upp näring och de katalyserar kemiska reaktioner. READ MORE