Search for dissertations about: "Klas Sjöberg"

Found 1 swedish dissertation containing the words Klas Sjöberg.

  1. 1. Serologic Markers in Screening for Coeliac Disease, Clinical significance and immunogenetic basis

    University dissertation from Department of Medicine, Lund University

    Author : Klas Sjöberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
    Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Gastro-enterology; transglutaminase; specificity; sensitivity; prevalence; HLA; liver disease; endomysial antibodies; gliadin antibodies; diabetes; Autoimmune disease; coeliac disease; Gastroenterologi;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Bakgrund Coeliaki eller glutenenteropati (GE) är beteckningar på ett så kallat malabsorptionstillstånd, dvs ett tillstånd med brister (som kan omfatta bl a B-vitaminer, järn och kalk) och/eller diarré till följd av inflammation i tarmen. Vid GE sitter inflammationen i slemhinnan i början av tunntarmen. READ MORE