Search for dissertations about: "Klaus Kondrup"

Found 1 swedish dissertation containing the words Klaus Kondrup.

  1. 1. The Logic of the Exception

    University dissertation from Lund University (Media-Tryck)

    Author : Klaus Kondrup Jakobsen; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
    Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Carl Schmitt; Georges Sorel; Max Weber;

    Abstract : Abstract in Danish Som regel forstår vi demokrati og diktatur som to adskilte regeringsformer. Faktisk er de sammenflettede grundet undtagelsestilstanden og dens uundgåelighed i den politiske forfatning. READ MORE