Search for dissertations about: "Language Acquisition"

Showing result 1 - 5 of 81 swedish dissertations containing the words Language Acquisition.

 1. 1. The Acquisition of Russian in a Language Contact Situation A Case Study of a Bilingual Child in Sweden

  University dissertation from Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Author : Natalia Ringblom; Stockholms universitet.; [2012]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Language acquisition; childhood bilingualism; bilingual first language acquisition; language contact; language separation; input; dominance; mother tongue; Russian; Swedish; weaker language; Sweden; slaviska språk; Slavic Languages;

  Abstract : This case study investigates the acquisition of Russian in a language contact situation. It examines a simultaneous Swedish-Russian bilingual child born and raised in Sweden. Qualitative analysis is provided from age 1;4 to 8;5 focusing especially on the earliest stages (before the end of the critical period at 4;5). READ MORE

 2. 2. Getting started Children’s participation and language learning in an L2 classroom

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Asta Čekaitė; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2006]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; language classroom; language learning; second language acquisition; social interaction; language socialization; peer group; affective stances; language play; socialt samspel; språksocialisation; kamratgruppen; språklig lek; affektiva uttryck; förberedelseklass; andraspråksinlärning; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Bilingualism; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Tvåspråkighet;

  Abstract : Denna avhandling handlar om en förberedelseklass med elever (7-10 år) som har ett annat hemspråk än svenska (arabiska, kurdiska, thailändska). Utifrån empiri som samlats in genom videoinspelningar och observationer under ett års tid i en förberedelseklass studeras elevernas deltagande och språkinlärning i det dagliga klassrumsarbetet. READ MORE

 3. 3. A View from Language : Growth of language in individuals and populations

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Christer Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavia; psycho-linguistics; past tense; linguistic ecology; language variation; language change; language acquisition; evolution; epidemics; emergence; diffusion; connectionism; area linguistics; case; simulation; synthesis.; Linguistics; Lingvistik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Olika modeller för inlärning och förändring av språkliga (morfologiska) drag simuleras med hjälp av dator. Olika faktorers inverkan studeras: t.ex. inlärningshastighet, geografisk spridning, populationstäthet, epidemier. READ MORE

 4. 4. The Language Of Space The Acquisition And Interpretation of Spatial Adpositions In English

  University dissertation from Sydney, Australia : Macquarie University Printing services

  Author : Francesco-Alessio Ursini; [2011]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Linguistics; lingvistik; Syntax; Semantics; Spatial Prepositions; Language Acquisition;

  Abstract : This thesis by publication presents a study on English adpositions (e.g. to, in, at, from, in frontof, through). READ MORE

 5. 5. Age differences in first language attrition : A maturational constraints perspective

  University dissertation from Stockholm : Centrum för tvåspråkighetsforskning

  Author : Emanuel Bylund; Stockholms universitet.; [2008]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Bilingualism; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Tvåspråkighet; tvåspråkighetsforskning; Bilingualism; first language attrition; age differences; maturational constraints; critical period; language acquisition; bilingualism; international adoptees; conceptual proficiency; language aptitude;

  Abstract : This thesis investigates age-related differences in first language (L1) attrition in a second language (L2) setting. The thesis is based on four individual studies. READ MORE