Search for dissertations about: "Lucas Tivana"

Found 1 swedish dissertation containing the words Lucas Tivana.

  1. 1. Cassava Processing: Safety and Protein Fortification

    Author : Lucas Tivana; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
    Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Cassava; Cyanogenic glycosides; aquacyano-cobyrinic acid; processing; amylose; amylopectin; protein; texture;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Kassava är ett stärkelserikt livsmedel, jämförbart med potatis. Det produceras främst i jordens tropiska regionerna och är ett viktigt livsmedel i Afrika söder om Sahara. READ MORE