Search for dissertations about: "Malin Engfeldt"

Found 1 swedish dissertation containing the words Malin Engfeldt.

  1. 1. Chemical and Clinical Studies of Isocyanate Contact Allergy with focus on diphenylmethane diisocyanate

    University dissertation from Department of Occupational and Environmental Dermatolog, Deparment of Dermatology, Malmö University Hospital

    Author : Malin Engfeldt; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
    Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; venereologi; Dermatologi; venereology; Dermatology; occupational; allergic contact dermatitis; polyurethane;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish I detta arbete studerades olika aspekter av lapptestdiagnostiken vid misstänkt kontaktallergi mot en grupp ämnen som kallas isocyanater. Dessa ämnen innehåller reaktiva isocyanatgrupper med den kemiska strukturen -N=C=O. READ MORE