Search for dissertations about: "Mats Pihlsgård"

Found 1 swedish dissertation containing the words Mats Pihlsgård.

  1. 1. Two-Barrier Problems in Applied Probability: Algorithms and Analysis

    University dissertation from Centre for Mathematical Sciences, Lund University

    Author : Mats Pihlsgård; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
    Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Statistics; operations research; programming; actuarial mathematics; Statistik; Matematik; Mathematics; Naturvetenskap; Natural science; Reflection; Stochastic processes; Applied probability; Queueing; operationsanalys; programmering; aktuariematematik;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen består av fem upsatser (A-E): I uppsats A undersöks tidsberoende egenskaper hos kölängdsprocessen hos ett kösystem med flera betjänter under mycket allmänna Markovska ankomstprocesser. I uppsats B undersöks en endimensionell slumpvandring som reflekteras i två barriärer. READ MORE