Search for dissertations about: "Medicine human and vertebrates"

Showing result 1 - 5 of 199 swedish dissertations containing the words Medicine human and vertebrates.

 1. 1. Hypoxia and differentiation in human neuroblastoma cells

  University dissertation from Lund University, Faculty of Medicine

  Author : Helén Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; ontogeny; embryology human ; Utvecklingsbiologi; teratologi; embryologi människa ; teratology; cytogenetik; Development biology; cytogenetics; Genetik; Genetics; Medicin människa och djur ; HIF; Medicine human and vertebrates ; MYCN; Hypoxia; differentiation; Neuroblastoma;

  Abstract : The childhood tumour neuroblastoma is derived from immature cells of the sympathetic nervous system, which have become arrested at different maturation stages. Neuroblastoma is a malignancy with a high degree of heterogeneity, and there is a correlation between a poor differentiation status and a more aggressive phenotype. READ MORE

 2. 2. Smoking and airway disorders in an urban population -special references to gender and socioeconomic status

  University dissertation from Respiratory Medicine and Allergology, Lund University

  Author : Marie Ekberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Folkhälsa; epidemiology; Public health; Andningsorganen; Respiratory system; gender; COPD; hospital admissions; lung cancer; Medicine human and vertebrates ; tobacco; socio-economic status; smoking; population-based; morbidity; mortality; epidemiologi; lung function; Medicin människa och djur ; women;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Delarbetena i denna avhandling, som baseras på en befolkningsstudie från Malmö, studerar sjuklighet och dödlighet associerad till rökning och kroniska luftrörssjukdomar med hänsyn till köns och socioekonomiska aspekter. Studier av män har övertygande visat en ökad mortalitetsrisk associerat med tobaksrökning. READ MORE

 3. 3. Carbonate Ions and Gastric Cancer

  University dissertation from Lund University, Faculty of Medicine

  Author : Roy Ehrnström; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicine human and vertebrates ; ODC; COX-2; inflammation; Wistar rats; duodenogastric reflux; Medicin människa och djur ; proliferation; gastrojejunostomy; carbonate ions; Experimental gastric cancer;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Nästan en miljon nya fall av magsäckscancer diagnostiseras årligen världen över. Även om frekvensen har fallit dramatiskt de senaste åren så är magsäckscancern fortfarande den näst vanligaste orsaken till död i cancer sett ur ett världsperspektiv. READ MORE

 4. 4. Problems of language and communication in children; Identification and intervention

  University dissertation from Department of Logopedics, Phoniatrics and Audiology, Clinical Sciences, Lund University

  Author : Barbro Bruce; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; auditive system and speech; Otorinolaryngologi; audiology; Medicin människa och djur ; Otorhinolaryngology; Interaction; Medicine human and vertebrates ; Intervention; Screening; Language and communication problems; audiologi; hörsel- och talorganen; ADHD; Identification; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Medicine; language development; language disorders; language intervention;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen handlar om språk- och kommunikationsproblem hos barn. Den består av fyra studier, varav de två första behandlar frågan om hur och när sådana svårigheter kan identifieras och de två följande om hur man kan stödja och stimulera barn med språkstörning inom ramen för dels naturliga, och dels professionella samtalskontexter. READ MORE

 5. 5. Monoamine transporters in female human reproduction

  University dissertation from Department of Obstetrics and Gynecology, Lund University

  Author : Barbara Bottalico; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; PMAT; VMAT2; OCT; NET; in-situ hybridization histochemistry; decidualization; human endometrium; placenta; Medicine human and vertebrates ; Monoamine transporters; preeclampsia; histamine; Medicin människa och djur ;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Monoaminer Adrenalin, noradrenalin, dopamine, serotonin och histamin är samtliga monoaminer som fungerar som signalsubstanser och hormoner. Monoaminer är viktiga i många fysiologiska processer och obalans i deras nivåer ger ett brett spektrum av störningar. READ MORE