Search for dissertations about: "Metabolism"

Showing result 1 - 5 of 1262 swedish dissertations containing the word Metabolism.

 1. 1. Control of metabolism and hormone secretion from pancreatic alpha and beta cells

  University dissertation from Molecular Metabolism

  Author : Jelena Stamenkovic; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; CLOCK genes; insulin; glucagon; metabolites; mitochondria; knock out;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Diabetes mellitus är en endokrin sjukdom. Hos friska individer producerar beta och alpha cellerna i bukspottkörteln insulin och glukagon, de viktigaste hormonerna för att reglera blodglukos¬koncentrationen. Insulin utsöndras som svar på förhöjda blodglukosnivåer. READ MORE

 2. 2. Search for molecular and metabolic mechanisms contributing to impaired β-cell function

  University dissertation from Units of Epigenetics and Diabetes and Molecular Metabolism, Department of Clinical Sciences, Malmö

  Author : Siri Malmgren; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; HIF-1α; oxygen consumption; β-cell; Insulin secretion; Type 2 Diabetes; mitochondrial metabolism; metabolic profiling; Lipotoxicity; Histone acetylation; Histone methylation;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Diabetes är en endokrin sjukdom som också kallas sockersjuka. Den kännetecknas av förhöjda mängder socker i blodet. Halten av socker i blodet, blodsockret, styrs av hormonet insulin, som produceras av β-celler i Langerhanska öar i bukspottskörteln. READ MORE

 3. 3. Metabolic Engineering of the Central Carbon Metabolism in Streptococcus thermophilus for Enhanced Exopolysaccharide Production

  University dissertation from Applied Microbiology (LTH)

  Author : Malin Svensson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Food and drink technology; Livsmedelsteknik; Biotechnology; Bioteknik; Biokemisk teknik; Biochemical technology; Analytisk kemi; Analytical chemistry; metabolism; Biokemi; Metabolism; mykologi; Biochemistry; virologi; Mikrobiologi; bakteriologi; virology; mycology; bacteriology; Streptococcus thermophilus; Microbiology; Metabolic engineering; Lactic acid bacteria; Exopolysaccharides; Central carbon metabolism;

  Abstract : The lactic acid bacterium, Streptococcus thermophilus, is used in the dairy industry in mixed cultures with Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus for the production of yoghurt. Many strains of S. thermophilus produce exopolysaccharides (EPSs) which affect the texture and viscosity of fermented food products. READ MORE

 4. 4. Melatonin receptors in pancreatic islets - Linking a genetic variant to functional phenotype

  University dissertation from Unit of Molecular Metabolism, Department of Clinical Sciences, Malmö

  Author : Cecilia Nagorny; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Melatonin receptor; knock out mice; IVGTT; OGTT; ITT; Hyperinsulinemic clamp; MTNR1B; MT2;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Diabetes är en folksjukdom som kännetecknas av förhöjt blodsocker. Sjukdomens förekomst ökar dramatiskt över hela världen och beskrivs ofta som en pandemi. I huvudsak finns det två olika former av diabetes, typ 1 och typ 2. READ MORE

 5. 5. Stimulus-Section Coupling in Endocrine Cell Models

  University dissertation from Department of Clinical Sciences, Lund University

  Author : Lotta Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Abstract : Detailed understanding of biological systems governing specific mechanisms and pathways is essential in the development of novel disease therapies. Stimulus-secretion coupling in hormone secreting cells is a complex system of pathways that link activation of cellular processes by i.e. nutrients to the release of hormone. READ MORE