Search for dissertations about: "Mikael Björk"

Found 2 swedish dissertations containing the words Mikael Björk.

 1. 1. Electron Transport in Semiconductor Nanowires

  University dissertation from Solid State Physics, Lund University

  Author : Mikael Björk; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; heterostructures; single electron transistors; resonant tunneling; quantum dots; weak antilocalization; Halvledarfysik; field effect transistors; Semiconductory physics; Fysicumarkivet A:2004:Björk; Low-dimensional structures; nanowires; chemical beam epitaxy;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling behandlar tillväxt av och elektriska mätningar på halvledande nanotrådar av indiumarsenid (InAs) och kombinationer av InAs och indiumfosfid (InP). En nanotråd är som namnet antyder en tunn solid tråd, som påminner om ett hårstrå fast med en diameter på typiskt 50 nm (en nanometer är en miljarddels meter, 10^-9 m) och längden kan vara allt från 100 nm upp till flera mikrometer. READ MORE

 2. 2. Ecological and physiological aspects of contaminant accumulation and transport by the filter-feeding mussel, Mytilus edulis

  University dissertation from Stockholm : Department of Systems Ecology, Stockholm University

  Author : Mikael Björk; Stockholms universitet.; [1998]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES Biology; NATURVETENSKAP Biologi; Marine Ecotoxicology; marin ekotoxikologi;

  Abstract : This thesis examines the influence of food availability on the bioaccumulation kinetics and the transport of hydrophobic organic contaminants (HOCs) by the Baltic Sea blue mussel, Mytilus edulis. In laboratory studies, food availability was found to significantly modify the rate of physiological processes involved in filter-feeding. READ MORE