Search for dissertations about: "Monica Werngren-Elgström"

Found 2 swedish dissertations containing the words Monica Werngren-Elgström.

 1. 1. Deaf sign language users: Prevalence and aspects of quality of life

  University dissertation from Department of Health Sciences, Lund University

  Author : Monica Werngren-Elgström; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. DEAF SIGN LANGUAGE USERS - Prevalence and Aspects of Quality of Life in Old Age

  University dissertation from Division of Occupational Therapy Faculty of Medicine Lund University

  Author : Monica Werngren-Elgström; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Rehabilitering medicinsk och social ; kinesitherapy; revalidation; epidemiologi; Physical medicine; epidemiology; Folkhälsa; Public health; Gerontologi; Activity; Deaf culture; Health; Occupational Therapy; Gerontology; ADL-dependence; rehabilitation;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Under de senaste åren har nödvändigheten att ta hänsyn till utsatta grupper i den svenska befolkningen och deras varierande behov lyfts fram i rapporter och utredningar om utformningen av vård och rehabilitering av äldre. En sådan utsatt grupp är äldre teckenspråkliga döva. READ MORE