Search for dissertations about: "Niklas Lars Hallberg"

Found 1 swedish dissertation containing the words Niklas Lars Hallberg.

  1. 1. Pricing Capability and Its Strategic Dimensions

    Author : Niklas Lars Hallberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
    Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Resource-based view; Organizational capabilities; Appropriation factors; Strategic management; Pricing capability; Value appropriation;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Iden att prissättning är något mycket viktigt för företag stöds av en lång rad publikationer som ger råd kring hur företag bör sätta pris för att maximera sin långsiktiga lönsamhet. Detta indikerar att prissättning, eller företags prissättningsförmåga, borde utgöra ett viktigt område inom strategiforskning som har som sin primära målsättning att utveckla vetenskapliga förklaringar av företags lönsamhet. READ MORE