Search for dissertations about: "ODONTOLOGY Odontological behavioural science"

Found 3 swedish dissertations containing the words ODONTOLOGY Odontological behavioural science.

 1. 1. Methodological studies of orofacial aesthetics, orofacial function and oral health-related quality of life

  University dissertation from Malmö University, Departments of Stomatognathic Physiology and Prosthetic Dentistry, Centre of Oral Rehabilitation, Östergötland County Council, Linköping, Sweden

  Author : Pernilla Larsson; Malmö University.; Malmö University.; [2010]
  Keywords : ODONTOLOGY; ODONTOLOGI; ODONTOLOGY Odontological behavioural science; ODONTOLOGI Odontologisk beteendevetenskap; ODONTOLOGY Oral prosthetics; ODONTOLOGI Oral protetik; Medicine;

  Abstract : Det finns idag ett ökat medvetande om hur hälsa, ohälsa och vård påverkar livskvaliteten. Utveckling av olika hälsomått och livskvalitetsinstrument är ett växande forskningsområde där det är individens upplevelse i samband med ett visst tillstånd man undersöker. READ MORE

 2. 2. The preterm child in dentistry. Behavioural aspects and oral health

  University dissertation from Malmö University, Department of Paediatric Dentistry

  Author : Susanne Brogårdh-Roth; Malmö University.; Malmö University.; [2010]
  Keywords : ODONTOLOGY Paedodontics; ODONTOLOGI Pedodonti; ODONTOLOGY Odontological behavioural science; ODONTOLOGI Odontologisk beteendevetenskap; Medicine; preterm; oral health; behaviour management problems;

  Abstract : Allt fler för tidigt födda barn överlever tack vare en avancerad intensivvård, vilket innebär att tandvården möter en ny grupp av patienter som är födda 3 till 4 månader för tidigt. Många av dessa barn riskerar att få bestående fysiska och psykiska problem. READ MORE

 3. 3. Antibiotic prophylaxis in general oral health care: the perspective of decision making

  University dissertation from Malmö : Malmö University. Faculty of Odontology

  Author : Eva Ellervall; Malmö University.; Malmö University.; [2009]
  Keywords : ODONTOLOGY Odontological behavioural science; ODONTOLOGI Odontologisk beteendevetenskap; Medicine; Antibiotic prophylaxis; Decision making;

  Abstract : I Sverige ger läkemedelskommittéerna i landstingen ut rekommendationer för att stödja optimal användning av läkemedel till patienter. Rekommendationerna inkluderar råd om när antibiotika bör användas i förebyggande syfte (antibiotikaprofylax) i tandvården. READ MORE