Search for dissertations about: "Parabolic equations"

Showing result 1 - 5 of 51 swedish dissertations containing the words Parabolic equations.

 1. 1. Boundary Estimates for Solutions to Parabolic Equations

  University dissertation from Uppsala : Department of Mathematics

  Author : Olow Sande; Uppsala universitet.; [2016]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Uniformly parabolic equations; non-linear parabolic equations; linear growth; degenerate parabolic equations; fractional heat equations; complex coefficients; Lipschitz domain; NTA domain; boundary behaviour; boundary Harnack; parabolic measure; Riesz measure; Dirichlet to Neumann map; single layer potentials.; Mathematics; Matematik;

  Abstract : This thesis concerns the boundary behavior of solutions to parabolic equations. It consists of a comprehensive summary and four scientific papers. The equations concerned are different generalizations of the heat equation.Paper I concerns the solutions to non-linear parabolic equations with linear growth. READ MORE

 2. 2. Parabolic equations with low regularity

  University dissertation from Department of Mathematics, Lund University

  Author : Magnus Fontes; Lunds universitet.; Lund University.; [1996]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Matematik; Mathematics; Galerkin approximation.; low regularity; variational method; Hilbert transformation; fractional calculus; parabolic equations; quasilinear;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen innehåller en ny metod att behandla ekvationer av den typ som styr t.ex. värmeledning och diffusion. Användning av ''halva derivator'' i tidsled möjliggör ett angreppssätt mycket likt den välkända Dirichlets princip inom elektrostatiken. READ MORE

 3. 3. Studies of the Boundary Behaviour of Functions Related to Partial Differential Equations and Several Complex Variables

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Håkan Persson; Uppsala universitet.; [2015]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; uniformly parabolic equations; non-linear parabolic equations; linear growth; Lipschitz domain; NTA-domain; Riesz measure; boundary behavior; boundary Harnack; degenerate parabolic; parabolic measure; plurisubharmonic functions; continuous boundary; hyperconvexity; bounded exhaustion function; Hölder for all exponents; log-lipschitz; boundary regularity; approximation; Mergelyan type approximation; plurisubharmonic functions on compacts; Jensen measures; monotone convergence; plurisubharmonic extension; plurisubharmonic boundary values; Mathematics; Matematik;

  Abstract : This thesis consists of a comprehensive summary and six scientific papers dealing with the boundary behaviour of functions related to parabolic partial differential equations and several complex variables.Paper I concerns solutions to non-linear parabolic equations of linear growth. READ MORE

 4. 4. Spatial and Physical Splittings of Semilinear Parabolic Problems

  University dissertation from Centre for Mathematical Sciences, Lund University

  Author : Erik Henningsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2016-10-21]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; splitting schemes; parabolic equations; semilinear; evolution equations; dissipative; convergence order; dimension splitting; domain decomposition; axonal growth;

  Abstract : För att skapa matematiska beskrivningar av fysiska fenomen inom bland annat naturvetenskap, teknik och medicin används ofta partiella differentialekvationer. Listan med tillämpningar kan göras hur lång som helst: sådana ekvationer kan beskriva hur en snöflinga bildas, hur strukturer deformeras när de utsätts för mekaniska krafter, hur partiklar interagerar på kvantnivå, hur blodet flödar i hjärnans kapillärer, hur axontillväxten ser ut i nervceller och så vidare. READ MORE

 5. 5. Qualitative Aspects of Nonlinear Parabolic Partial Differential Equations and Systems

  University dissertation from Centre for Mathematical Sciences, Lund University

  Author : Joakim Petersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Matematik; Mathematics; Optimal constants; Global existence; Parabolic equations; Quenching;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen innehåller fyra arbeten om några aspekter på ickelineära paraboliska ekvationer och system. I det första arbetet presenterar vi ett resultat om "quenching" vid dynamiska randvillkor. Det andra arbetet rör global existens av klassiska lösningar till vissa paraboliska system. READ MORE