Search for dissertations about: "Pediatri"

Showing result 1 - 5 of 29 swedish dissertations containing the word Pediatri.

 1. 1. Factors Affecting Coronary Flow in Children

  University dissertation from Department of Paediatrics, Lund University

  Author : Elhadi Aburawi; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicine human and vertebrates ; cardiopulmonary bypass; transthoracic Doppler echocardiography; coronary flow; Pediatri; endothelial dysfunction; C-reactive protein; Medicin människa och djur ; Pediatrics; Cardiovascular system; Kardiovaskulära systemet;

  Abstract : Factors Affecting Coronary Flow in Children Elhadi H. Aburawi, MD, MSc, FRCPI, FRCPCH Division of Paediatric Cardiology, Department of Paediatrics, Lund University, Sweden Abstract Background: A number of inborn and exogenous factors influence the flow and function of the coronary arteries with possible consequences on the cardiovascular risk. READ MORE

 2. 2. Gene Expression Studies of Hematologic Malignacies

  University dissertation from Divison of Clinical Genetics

  Author : Anna Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; extracellular fluids; Haematology; cancer; onkologi; Cytologi; oncology; Cytology; acute myeloid leukemia; acute lymphoblastic leukemia; normal hematopoietic cells; cDNA microarray; gene expression profiling; hematopoiesis; pediatric leukemia; fusion gene; Pediatrics; Pediatri; Clinical genetics; Klinisk genetik; cancerology; Hematologi; extracellulära vätskor;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Varje år insjuknar ca 460 personer i akut leukemi (blodcancer) i Sverige. Leukemi är en sjukdom som drabbar celler med viktiga funktioner i vårt immunförsvar och kännetecknas av att omogna celler ansamlas i framförallt benmärg och blod. READ MORE

 3. 3. Cardiac muscle injury in children and experimental animals. Reflections in ECG, especially high-resolution electrocardiography

  University dissertation from Department of Clinical Sciences, Lund University

  Author : Rolf Bennhagen; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Pediatrics; Kardiovaskulära systemet; Cardiovascular system; signal-averaging ECG; ischaemia; cardiac transplantation; Pediatri;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Bakgrund: Det första elektrokardiogrammet (EKG) utfördes 1887 av Augustus Desiré Waller. Det innebar att spänningsskillnader mellan olika delar av hjärtat, under hjärtats arbete dvs. vid upprepade sammandragningar och avslappningar, kunde registreras med elektroder på kroppens yta. READ MORE

 4. 4. Initiation of ventilation, surfactant treatment, and lung function after preterm birth

  University dissertation from Department of Clinical Sciences, Lund University

  Author : Lars Björklund; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Respiration; Artificial; Pediatrics; Pediatri; Respiratory Function Tests; Pulmonary Surfactants; Newborn; Respiratory Distress Syndrome; Infant; Premature; Animals;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen handlar om lungornas funktion hos för tidigt födda (prematura) barn med brist på surfaktant, ett ämne som normalt ska finnas i lungorna, och hur lungfunktionen hos sådana barn kan förbättras genom tillförsel av det saknade ämnet utifrån. I avhandlingen har också använts en djurmodell (för tidigt födda lamm) för att studera hur konstgjord andning vid födelsen kan påverka effekten av senare surfaktanttillförsel. READ MORE

 5. 5. IRON NUTRITION DURING EARLY CHILDHOOD. Factors influencing iron status and iron intake

  University dissertation from Department of Clinical Sciences, Lund University

  Author : Ann-Cathrine Bramhagen; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; feeding situation; Medicine human and vertebrates ; Pediatrics; Medicin människa och djur ; iron deficiency; Pediatri; maternal experinces; influencing factors; iron intake; child*;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish En god näringstillförsel är viktigt för att ett barn ska växa och utvecklas tillfredställande. De första 2-3 åren innebär en kraftig tillväxt och optimalt kostintag är därför extra viktigt under denna perioden. Barnets vikt tredubblas först året och längden ökar med 50 %. READ MORE