Search for dissertations about: "Political attitudes"

Showing result 1 - 5 of 84 swedish dissertations containing the words Political attitudes.

 1. 1. Leetocracy. Political participation, social network sites and inequality

  University dissertation from Department of Political Science, Lund University

  Author : Nils Gustafsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; political participation; social network sites; social media; Web 2.0; political mobilization; social movements; political parties; democratic theory;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Kan sociala nätverkssajter eller sociala medier som Facebook och Twitter göra att det politiska deltagandet i samhället blir med jämlikt - både med avseende på vilka personer som deltar och med avseende på hur själva engagemanget organiseras? Denna avhandling innehåller sex artiklar som studerar detta med tyngdpunkt på politiskt deltagande i Sverige, samt en introduktionsartikel (eller kappa) som sammanfattar de viktigaste argumenten i artiklarna och försöker ge en övergripande bild av det vetenskapliga problemet. Avhandlingens slutsatser kan sammanfattas sålunda: att man kan använda sociala nätverkssajter för att engagera sig politiskt tycks inte leda till att lågutbildade eller sådana som är mindre intresserade av politik än andra plötsligt engagerar sig. READ MORE

 2. 2. The Social and Political Impact of Natural Disasters Investigating Attitudes and Media Coverage in the Wake of Disasters

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Frederike Albrecht; Uppsala universitet.; [2017]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Natural disasters in Europe; social capital; social trust; sociology of disasters; politics of disasters; political trust; satisfaction with the government; government accountability; media coverage of disasters; media framing; claims-making; political claims; Statskunskap; Political Science;

  Abstract : Natural disasters are social and political phenomena. Social structures create vulnerability to natural hazards and governments are often seen as responsible for the effects of disasters. READ MORE

 3. 3. Making sense of Baltic democracy : public support and political representation in nationalising states

  University dissertation from Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Author : Kjetil Duvold; Örebro universitet.; [2006]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; democracy; democratisation; consolidation; support for democracy; political culture; political representation; party systems; social cleavages; political community; nation-building; ethnic minorities; post-communism; Baltic countries; Estonia; Latvia; Lithuania; Central and Eastern Europe; the European Union; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Political Science; Statskunskap;

  Abstract : A chief topic of this book is the advance of democracy in Estonia, Latvia and Lithuania. The three countries belong to the most ‘successful’ cases of transition from communist rule to democracy, demonstrated by the fact that they joined the European Union in 2004. READ MORE

 4. 4. Cross-Pressure and Political Representation in Europe A comparative study of MEPs and the intra-party arena

  University dissertation from Umeå : Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet

  Author : Magnus Blomgren; Umeå universitet.; [2003]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political science; European integration; European Parliament; Members of the European Parliament; MEPs voting behavior; party delegations; party groups; political parties; Political representation; representative roles; Statsvetenskap; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Political Science; politikvetenskap;

  Abstract : This dissertation explores political representation and its manifestation within the European Union (EU). The main purpose is to examine the representative roles of Members of the European Parliament (MEP) in the context of cross–pressure between the national level and the EU level. READ MORE

 5. 5. Transcending dichotomies : The many faces of youth dissatisfaction in democracy

  University dissertation from Örebro : Örebro university

  Author : Ali Abdelzadeh; Örebro universitet.; [2014]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; political dissatisfaction; adolescents; critical citizens; procedural fairness; political attitudes; Political Science; Statskunskap;

  Abstract : In the recent scholarly debates over changing citizenship attitudes and norms in advanced democracies, especially when it comes to rising levels of political dissatisfaction, opinion about the political role of young people is divided. For some scholars, they represent a driving force behind the development of new kinds of citizenship values, and constitute an asset to the functioning of political systems. READ MORE