Search for dissertations about: "Public transport"

Showing result 1 - 5 of 163 swedish dissertations containing the words Public transport.

 1. 1. Costs in Swedish Public Transport An analysis of cost drivers and cost efficiency in public transport contracts

  University dissertation from Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Author : Andreas Vigren; KTH.; Statens väg- och transportforskningsinstitut.; [2015]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Transportvetenskap; Transport Science; 02 Road: Economics; 02 Road: Economics; Cost; Increase; Efficiency; Contract; Procurement; Public transport;

  Abstract : De senaste sju åren har de totala kostnaderna för att bedriva kollektivtrafik i Sverige ökat med över 30 procent i reala termer enligt siffror från myndigheten Trafikanalys. Jämförs en längre tidsperiod hittas samma mönster. READ MORE

 2. 2. Competition in Public Transport Essays on competitive tendering and open-access competition in Sweden

  University dissertation from Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Author : Andreas Vigren; KTH.; Statens väg- och transportforskningsinstitut.; [2017]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Transportvetenskap; Transport Science; Competition; Public Transport; Tendering; Procurement; Cost efficient; Bus; Railway; Open access competition;

  Abstract : The results of this work show that the cost efficiency of tendered bus services is similar across all Swedish counties, except for the more high-density counties where efficiency is lower. Considerably lower efficiency is also found for contracts with services run in-house by the Public Transport Authority (PTA), compared to when the same service is run by a private actor. READ MORE

 3. 3. Improving Travel Satisfaction with Public Transport

  University dissertation from Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Author : Roberto Fernández Abenoza; KTH.; [2017]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Customer Satisfaction; Service Quality; Public Transport; Door-to-door journey; Trip legs; Multimodal trips; User profiles; Market segmentation; Geographical variations; Transportvetenskap; Transport Science;

  Abstract : The existing link between PT travelers’ satisfaction, ridership and loyalty prove the relevance of improving overall trip satisfaction. The thesis present an array of approaches and methodologies aiming at increasing overall satisfaction with PT door-to-door trips while covering important issues that previous research has failed to address. READ MORE

 4. 4. The Tragedy of Ordinarity Culture Constraints on Sustainable Development Based on Public Transport

  University dissertation from Karlstad : Karlstad University

  Author : Stephan Bösch; Karlstads universitet.; [2008]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; culture; transport culture; public transport; geography; transport geography; sustainable development; sustainable transport; kultur; transportkultur; kollektivtrafik; geografi; transportgeografi; hållbar utveckling; hållbara transporter; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography Human geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi Kulturgeografi; Kulturgeografi; Human Geography;

  Abstract : This licentiate thesis consists of two free-standing papers and a linking essay that links the papers by articulating an overall research aim and common theoretical background. The research aim is kept general and focuses on the role public transport can play in sustainable development. READ MORE

 5. 5. Passenger assessments of quality in local public transport- measurement, variability and planning implications

  University dissertation from Department of Technology and Society, Lund University

  Author : Helena Sjöstrand; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; passenger; public transport; quality; survey; Stated Preference; assessment; assignment; planning; Transportteknik; Transport technology; Road transport technology; Vägtransportteknik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Resenärernas värderingar av kvalitet i lokal kollektivtrafik – hur man kan mäta dem, hur de varierar och hur man kan använda dem i planeringen Syftet med arbetet har varit att ta fram ett mer detaljerat underlag för planering av lokal kollektivtrafik. Med mer kunskap om hur olika grupper av resenärer värderar olika delar av en kollektivtrafikresa kan kollektivtrafiknätet planeras att passa alla resenärer eller utvalda resenärsgrupper bättre. READ MORE