Search for dissertations about: "SCORAD"

Found 2 swedish dissertations containing the word SCORAD.

 1. 1. Eczema in young children aspects of clinical investigation and treatment

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Gunilla Norrman; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; allergy; eczema; skin tests; food allergy; food challenge; IgG4; IgE; elimination diet; SCORAD; children; infants; adolescents; MEDICINE Microbiology; immunology; infectious diseases Immunology Allergology; MEDICIN Mikrobiologi; immunologi; infektionssjukdomar Immunologi Allergologi;

  Abstract : Bakgrund: Eksem förekommer hos 10-20% av barn i hela världen. En tredjedel av barnen med eksem har födoämnesallergi. Hos de flesta växer födoämnesallergin bort innan skolåldern. Förbättrat kliniskt omhändertagande och bättre förståelse av hur klinisk tolerans uppkommer är viktiga mål för forskning inom barnmedicin. READ MORE

 2. 2. Studies on colonization and infection with Staphylococcus aureus and other microbes in skin disease

  University dissertation from Göteborg : University of Gothenburg

  Author : Mikael Alsterholm; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2012]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; balanoposthitis; microbes; Staphylococcus aureus; Candida; Malassezia; fusidic acid; fusidic acid-resistant S. aureus; impetigo; atopic dermatitis; azoles; clioquinol; halquinol; hydrogen peroxide; skin infection;

  Abstract : The skin is colonized with a wide range of microbes. Some offer vital protection from colonization and infection with pathogenic strains while others have the capacity to cause or exacerbate disease. READ MORE