Search for dissertations about: "Svensson"

Showing result 1 - 5 of 310 swedish dissertations containing the word Svensson.

 1. 1. Experiments on Laser-Based Particle Acceleration : Beams of Energetic Electrons and Protons

  University dissertation from Division of Atomic Physics, Department of Physics, Faculty of Engineering, LTH, Lund University

  Author : Kristoffer Svensson; Lunds universitet.; Lund University.; [2016-09-06]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; laser; plasma; acceleration; electrons; protons; Fysicumarkivet A:2016:Svensson;

  Abstract : This thesis describes experiments involving laser-plasma-based acceleration of electrons and protons, using the techniques of laser wakefield acceleration (LWFA) and target normal sheath acceleration (TNSA). By using extremely high accelerating field strengths, up to the order of TV m-1, it is possible to reach high kinetic particle energies over very short distances. READ MORE

 2. 2. Ternary Block Copolymer Systems - Phase Behaviour and Phase Structure

  University dissertation from Birgitta Svensson, Physical Chemistry 1, Lund University

  Author : Birgitta Svensson; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Theoretical chemistry; lyotropic; thermotropic; SANS; SAXS; scattering; semicrystalline; reverse micelle; micellar solution; liquid crystalline; phase diagram; phase behaviour; block copolymer; pluronic; poly ethylene oxide ; poly propylene oxide ; quantum chemistry; Teoretisk kemi; kvantkemi;

  Abstract : Ternary isothermal (25°C) polyoxyalkylene triblock block copolymer ((EO)x(PO)y(EO)x where x is the number of ethylene oxide, EO, segments and y is the number of propylene oxide, PO, segments) systems with water and p-xylene as selective solvents for the PEO and PPO blocks, respectively, were chosen as study systems in this thesis as these ternary systems are good model systems for the self-assembly of block copolymers. The phase behaviour has been studied at varied block copolymer molecular weight and relative PEO/PPO block ratio. READ MORE

 3. 3. Dendritic cell interactions with Gram negative bacteria

  University dissertation from Mattias Svensson, Sölvegatan 19, 223 62 Lund

  Author : Mattias Svensson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; mycology; virology; Major histocompatibility complex molecules; Dendritic cells; Gram negative bacteria; Antigen processing; Antigen presentation; bacteriology; Microbiology; Mikrobiologi; bakteriologi; virologi; mykologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish För att skydda sig mot omgivande virus, bakterier och parasiter har kroppen utvecklat ett speciellt försvar. Detta försvar utgörs av ett komplext nätverk av celler och lösliga komponenter som interagerar med varandra. READ MORE

 4. 4. Application of the SASW-technique in geotechnical in-situ testing

  University dissertation from Mats Svensson, Geotechnology, Box 118, 221 00 LUND

  Author : Mats Svensson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; teknisk geologi; Hydrogeologi; Spectral Analysis of Surface Waves; shear modulus; SASW; multichannel; inversion; Gmax; teknisk geografi; Environmental technology; pollution control; Miljöteknik; kontroll av utsläpp; geographical and geological engineering; Hydrogeology; Civil engineering; hydraulic engineering; offshore technology; soil mechanics; Väg- och vattenbyggnadsteknik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Med syftet att utvärdera tillämpbarheten av den ytvågsseismiska tekniken Spectral Analysis of Surface Waves (SASW), vilken används för bestämning av skjuvmodulen (Gmax), har fyra olika tillämpningsområden studerats. De fyra områdena har varit lokaler med naturliga jordförhållanden, lokaler där enbart icke-förstörande metoder normalt är möjliga att använda, test av vägbank och användning mångkanalsteknik. READ MORE

 5. 5. Combinatorial Synthesis of Pilicides

  University dissertation from Anette Svensson, Organic Chemistry 2, Chemical Center, Lund University

  Author : Anette Svensson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; gel-phase 19F NMR spectroscopy; fluorinated linkers; E. coli bacteria; pilicides; combinatorial chemistry; solid-phase synthesis; Organic chemistry; Organisk kemi;

  Abstract : This thesis describes a combinatorial approach to design and synthesis of three libraries of compounds, referred to as pilicides, designed to target periplasmic chaperones present in uropathogenic Escherichia coli bacteria that are the main cause of urinary tract infections. Periplasmic chaperones are required for assembly of adhesive organelles, i. READ MORE