Search for dissertations about: "Världsreligioner ej kristendom"

Showing result 11 - 15 of 23 swedish dissertations containing the words Världsreligioner ej kristendom.

 1. 11. Verbal Meaning: A Linguistic, Literary, and Theological Framework for Interpretive Categories of the Biblical Hebrew Verbal System as Elaborated in the Book of Ruth

  Author : Bo-Krister Ljungberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; perspe; grounding; text linguistics; subordination; mood; modality; tense; temporal location; aspect; ideology; level; pragmatics; semantics; syntax; communicative dimensions; Old testament exegesis; book of Ruth; verbal system; Framework; biblical Hebrew; Bible; Bibelvetenskap; Non-Christian religions; Världsreligioner ej kristendom ; Linguistics; Lingvistik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Bibelhebreiskans verbsystem (som radikalt skiljer sig från den moderna hebreiskans) har fascinerat exegeter, lingvister, teologer och översättare under århundraden, ja, årtusenden. Liksom många språk av utomeuropeiskt ursprung har den klassiska hebreiskan inte riktigt passat i den kostym som traditionell grammatik försett den med. READ MORE

 2. 12. Spirit of Christ Inculturated- A Theological Theme Implicit in Shusaku Endo's Literary Works

  University dissertation from Centre for Theology and Religious Studies, Lund University

  Author : Emi Masé-Hasegawa; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Kristen teologi allmän; systematic and practical Christian theology; General; Christ.; religious pluralism; multiple religious affiliation; spirituality; koshinto; literature; Japanese religions; Japanese literature; Japan; Christianity; Japanese Christianity; Endo; inculturation; systematisk och praktisk ; Paleo-Siberian languages and literatures; Korean; Japanese; Koreanska; japanska och paleosibiriska språk; Non-Christian religions; Världsreligioner ej kristendom ;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Shusaku Endo (1923-1960) är en romersk-katolsk, japansk romanförfattare. Från 1950-1953 studerade han fransk litteratur I Lyon, Frankrike. När han återvänt från Lyon, började Endo en karriär som författare. READ MORE

 3. 13. Becoming Muslim: Meanings of Conversion to Islam

  University dissertation from Anna Månsson, Finngatan 8, 223 62 Lund, Sweden

  Author : Anna Månsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; ethnology; Cultural anthropology; person-centered ethnography; psychological anthropology; Muslims in the U.S.; Muslims in Sweden; Islam in the West; conversion narrative; conversion to Islam; Muslim identity; identity-making; cognitive models; Kulturantropologi; etnologi; Non-Christian religions; Världsreligioner ej kristendom ;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish "Becoming Muslim" är en etnologisk studie som baserar sig på djupintervjuer gjorda med sex svenska respektive tre amerikanska kvinnor vilka konverterat till islam. Utifrån deras livsberättelser studeras konversionsberättelsen (kap. 3), den kognitiva formationen av en muslimsk identitet (kap. READ MORE

 4. 14. Ramadan in Java : The Joy and Jihad of Ritual Fasting

  University dissertation from Almqvist & Wiksell International

  Author : André Möller; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; traweh; tarawih; holy month; Blora; Yogyakarta; anthropology; lived Islam; written Islam; normative Islam; jihad; Muslim ritual; Java; Muslim; religion; Indonesia; Islam in Indonesia; Islam in Java; Ramadan; fasting; slametan; ruwahan; Non-Christian religions; Världsreligioner ej kristendom ;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Att fasta under ramadan är både en glädje och ett jihad för det muslimska samfundet i Java, och fastan är utan tvekan den mest aktade ritualen i det muslimska Indonesien (och på andra håll i den muslimska världen). Att avhålla sig från mat, dryck och sexuella relationer från gryning till skymning i en hel månad i ett tropiskt klimat - och att fylla nätterna med extra frivilliga ritualer - ses sålunda som en fantastisk möjlighet och en sann välsignelse. READ MORE

 5. 15. The Origins of the Synagogue : A Socio-Historical Study

  University dissertation from Almqvist & Wiksell International

  Author : Anders Runesson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; ritual; archaeology; city gate; secondary state; Nehemiah; Ezra; Deuteronomy; ideology; Babylonia; Egypt; Palestine; cult centralisation; Artaxerxes I; Darius; Cyrus; administration; Persian imperial politics; origin; church; temple; Synagogue; proseuche; History of the Christian church; Kristna kyrkans historia; Non-Christian religions; Världsreligioner ej kristendom ;

  Abstract : In the first century CE, synagogues existed not only in the land of Israel but in all parts of the Roman Empire where Jews lived. Although incorporating a number of activities, the most characteristic features of this institution were the public reading and teaching of torah, making the synagogue an unparalleled institution in the ancient world. READ MORE