Search for dissertations about: "Ved"

Showing result 1 - 5 of 50 swedish dissertations containing the word Ved.

 1. 1. Dioxin emissions from small-scale combustion of bio-fuel and household waste

  University dissertation from Umeå : Kemi

  Author : Björn Hedman; Umeå universitet.; [2005]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Source-sorted waste; Household waste; Textile; Biofuel; Firewood; Pellets; Combustion; Wood boiler; Pellet boiler; Backyard burning; Garden waste; PCDD F; dioxin; PCB; Emission factor; Källsorterat avfall; Hushållsavfall; Textil; Biobränsle; Ved; Pellets; Förbränning; Vedpanna; Pelletpanna; Trädgårdsavfall; PCDD F; dioxin; PCB; Emissionsfaktor; NATURAL SCIENCES Chemistry Environmental chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Miljökemi;

  Abstract : Denna avhandling behandlar rökgasutsläpp av persistenta organiska föroreningar, framförallt dioxiner, vid förbränning av fasta biobränslen och torrt hushållsavfall i relativt små anläggningar (5-600 kW) utan avancerad rökgasreningsteknik.Samförbränning av avfall och biobränsle i effektiva mindre biobränslepannor testades som en alternativ strategi till den vanligen förekommande storskaliga hanteringen och förbränningen fast hushållsavfall. READ MORE

 2. 2. Sustainable Waste Management : methods and framework for analysis

  University dissertation from Trondheim : NTNU

  Author : Anders Klang; Mittuniversitetet.; [2005]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Sustainable development; waste management; decision-making; indicators.; TECHNOLOGY Other technology Environmental engineering; TEKNIKVETENSKAP Övriga teknikvetenskaper Miljöteknik;

  Abstract : Dealing with waste is a major issue in our endeavour to create a sustainable society. The purpose of this thesis is to develop a model for assessing sustainable development in waste management systems. The model should provide a valid, reliable, useful and efficient assessment tool for waste management planners. READ MORE

 3. 3. Sensorimotor function in chronic neck pain objective assessments and a novel method for neck coordination exercise

  University dissertation from Umeå : Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

  Author : Ulrik Röijezon; Högskolan i Gävle.; Umeå universitet.; [2009]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Community medicine; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Samhällsmedicin; rehabiliteringsmedicin; Rehabilitation Medicine; Neck pain; Whiplash; Sensorimotor; Motor Control; Motor Learning; Neck Coordination Exercise; Postural Control; Cervical kinematics; Reliability.;

  Abstract : Chronic neck pain is a widespread problem that causes individual suffering as well as large costs for the society. The knowledge about the pathophysiology is poor and therefore specific diagnosis and causal treatment are rare. READ MORE

 4. 4. Breastfeeding of preterm infants. Associated factors in infants, mothers, and clinical practice

  University dissertation from Department of Health Sciences, Lund University

  Author : Ragnhild Måstrup; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Abstract : Amning har sundhedsmæssige fordele for mor og barn og mere udtalte fordele for præmature børn, men udenlandske undersøgelser viser, at færre præmature børn påbegynder amning, og færre præmature børn ammes i 4 og 6 måneder sammenlignet med mature børn. Der findes ikke danske undersøgelser om andelen af præmature børn, som påbegynder amning, men en dansk undersøgelse viser, at 60 % af de præmature børn ammes fuldt ved udskrivelse til hjemmet. READ MORE

 5. 5. Observation Methods and Imaging Techniques. Assessments of physical exposure in repetitive work with focus on neck and upper extremities

  University dissertation from Department of Health Sciences, Lund University

  Author : Birgit Juul-Kristensen; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; force; imaging techniques; electromyography; video recording; electrogoniometer; inclinometer; movement; posture; physical exposure; industrial work; repetitive; upper extremity; neck; observation method; musculoskeletal; Yrkesmedicin; arbetsmiljömedicin; industrial medicine; Occupational health; epidemiology; ultrasound; magnetic resonance;

  Abstract : Observationsmetoder og billeddannelsesteknikker ? vurderinger af den fysiske eksponering i repetitivt arbejde med focus på nakke, skuldre og arme Formålet var at udvikle, etablere og validere observationsmetoder til eksponeringsvurderinger i epidemiologiske undersøgelser af repetitivt arbejde. Et andet formål var at øge kvaliteten af input data til brug i biomekaniske skuldermodeller, ved hjælp af reliabilitets- og validitetsundersøgelser af metoderne Magnetisk Resonans (MRI) og Ultralyds Scanning (US). READ MORE