Search for dissertations about: "Xenograft model"

Showing result 1 - 5 of 37 swedish dissertations containing the words Xenograft model.

 1. 1. Xenograft Rejection : A Study of Cytokine mRNA Expression in Experimental Models

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Henrik Krook; Uppsala universitet.; [2002]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Oncology; Type 1 diabetes; Parkinson’s disease; xenotransplantation; islets; neural tissue; heart; mRNA; cytokines; rejection.; Onkologi; MEDICINE Surgery Oncology; MEDICIN Kirurgi Onkologi; Clinical Immunology; klinisk immunologi;

  Abstract : Acute cellular xenograft rejection of ICCs triggered mRNA expression of proinflammatory cytokines (IL-1b and TNF-a), Th1 associated cytokines (IL-12p40, IL-2 and IFN-g) and Th2 associated cytokines (IL-4 and IL-10). The peak values and the kinetics of the mRNA expression indicated that acute cellular xenograft rejection is enhanced by the proinflammatory response and mediated by the Th1 associated response, whereas the function of the Th2 associated response most likely is to counteract the Th1 associated cytokines and thereby inhibit bystander damage by the delayed type hypersensitivity like rejection process. READ MORE

 2. 2. Pancreatic Cancer - Early Detection, Prognostic Factors, and Treatment

  University dissertation from Surgery (Lund)

  Author : Daniel Ansari; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; artificial neural networks; apicidin; centralization; early detection; epigenetics; high definition mass spectrometry; MUC4; pancreatic cancer; pancreaticoduodenectomy; prognostic factors; xenograft model; treatment;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Pankreascancer, cancer i bukspottkörteln, är den fjärde vanligaste orsaken till död i cancer och årligen insjuknar cirka 1000 patienter i Sverige. Överlevnaden är kort med en 5-årsöverlevnad på endast 6 procent. READ MORE

 3. 3. The involvement of gangliosides in growth and migration of human glioblastoma cells

  University dissertation from Surgery (Lund)

  Author : Kristina Hedberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2001]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Gangliosides synthesis; Ganglioside expression; Glioblastoma; Migration; Proliferation; Cell culture systems; Xenograft model;

  Abstract : Human glioblastoma is a primary brain tumour with a bad prognosis. One major contributing factor is that the tumour grows in an infiltrative way. Single tumour cells, undetectable with today's techniques, invade the brain and escape therapy. READ MORE

 4. 4. HAMLET - In vivo effects and mechanisms of tumor-cell death

  University dissertation from Department of Laboratory Medicine, Lund University

  Author : Lotta Gustafsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Biomedicinska vetenskaper; Biomedical sciences; proteasome stress; HAMLET; human milk; tumor-cell death; clinical trial; rat xenograft model; skin papilloma; glioblastoma;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Ämnen i bröstmjölk kan få cancerceller att begå självmord - in vivo effekter och mekanismer för celldöd Sedan länge är det känt att bröstmjölk skyddar det ammande barnet mot infektioner och hjälper till att bygga upp des's immunförsvar. Ett skyddande ämne som kan bilda's av molekyler från bröstmjölk är HAMLET (human alpha-lactalbumin made lethal to tumor cell's), som kan döda cancerceller utan att normala celler tar skada. READ MORE

 5. 5. Islet xenotransplantation : An immunological study in the pig-to-mouse model

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Birgitta Benda; Uppsala universitet.; [1999]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Oncology; xenotransplantation; porcine; islet; in vivo; knock-out mouse; immunohistochemistry; CsA; MDL 201; 449A; Ig; FcR; IL-6; perforin; granzyme B; macrophage; eosinophilic granulocyte; T cell; TCR; IFN- g; TNF- a; IL-2; Onkologi; MEDICINE Surgery Oncology; MEDICIN Kirurgi Onkologi; Clinical Immunology; klinisk immunologi;

  Abstract : Successful clinical xenotransplantation, i.e., transplantation between species, would eliminate the shortage of donor organs. In order to study the acute cellular rejection reaction following discordant xenogeneic transplantation, an experimental pig-to- mouse islet xenotransplantation model was established. READ MORE