Search for dissertations about: "amylose"

Showing result 1 - 5 of 36 swedish dissertations containing the word amylose.

 1. 1. Complexation between hydrophobically modified polymers and amylose. Gelation and competition by surfactants

  University dissertation from Monica Egermayer, Physical Chemistry 1, Center for Chemistry and Chemical Engineering, Lund University

  Author : Monica Egermayer; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; rheology; Physical chemistry; Fysikalisk kemi; inclusion complex; amylose; surfactant; ethyl hydroxyethyl cellulose; hydrophobically modified polymer; hydroxyethyl cellulose;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Polymerer finns överallt i naturen, till exempel i form av stärkelse, cellulosa, DNA. Människan har också skapat syntetiska polymerer som bland annat används i plaster, färger, och kläder. Potatisstärkelse används bland annat i matlagning. En liten mängd stärkelse får en sås att tjockna. READ MORE

 2. 2. Starch in Processed Potatoes -Influence of Tuber Structure, Thermal Treatments and Amylose/Amylopectin Ratio

  University dissertation from Division of Food Technology, Lund University

  Author : Malin Sjöö; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Livsmedelsteknik; Food and drink technology; Teknik; Technological sciences; microscopy; differential scanning calorimetry; amylopectin; amylose; starch; Solanum tuberosum; potato;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Potatis är ett av våra viktigaste baslivsmedel, men erbjuder trots det stor variation. Traditionella recept varvas med nya innovationer i hushåll och restauranger, och inom livsmedelsindustrin processas potatisen till en rad olika produkter. READ MORE

 3. 3. Foam Formation and Starch Gelatinization with Alpha-Crystalline Emulsifiers

  University dissertation from SIK - Svenska Livsmedelsinstitutet

  Author : Gisela Richardson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Food and drink technology; Livsmedelsteknik; image analysis.; rheology; microscopy; amylose-lipid complex; gelatinization; dynamical arrest; amylose; starch; sponge cake; foam; emulsifier; alpha-gel; physical state;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish I bageriindustrin används emulgatorer i så kallad alfaform för att tårtbottnar ska kunna vispas i ett steg och ändå få en stor luftvolym. Avhandlingen fokuserar på vissa av emulgatorns effekter i produkter såsom kaksmet: Hur skumbildningen påverkas av emulgatormolekylernas packning, hur emulgatorer ändrar svällningen av stärkelsekornen i mjölet, och vilka effekterna blir i den verkliga produkten. READ MORE

 4. 4. Crystalline Properties of Starch

  University dissertation from Food Technology, Lund University

  Author : Erik Svensson; [1996]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Livsmedelsteknik; Food and drink technology; gelatinization; retrogradation; annealing; phosphorylation; amylopectin-lipid complex; amylose-lipid complex; amylopectin; starch; amylose;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Den första delen av denna avhandling behandlar teoretiska aspekter på stärkelsens kristallina egenskaper. Vår förståelse av dessa egenskaper är baserad på modeller som erhållits via kristallografiska undersökningar av modifierad amylos. READ MORE

 5. 5. Crystallinity and Morphology of Starch Polymers in Films

  University dissertation from Chalmers University of Technology

  Author : Åsa Rindlav Westling; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [2002]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Kemi; Chemistry; starch; amylose; amylopectin; film; crystallinity; morphology; thermal transitions; surface;

  Abstract : Starch is a renewable material that can be converted into biodegradable plastic products, or films with excellent oxygen barrier properties. Films of potato starch, amylose, amylopectin and blends thereof were made by solution casting. READ MORE