Search for dissertations about: "career assistance"

Found 3 swedish dissertations containing the words career assistance.

 1. 1. Swedish student-athletes’ within-career transitions

  University dissertation from Malmö University, Department of Sport Sciences

  Author : Sverker Fryklund; Malmö University.; Malmö University.; [2012]
  Keywords : SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; within-career transition; achievement sport; thematic content analysis; student-athlete; career assistance; dual career;

  Abstract : Syftet med föreliggande forskningsprojekt var att undersöka upplevelser av karriärövergångar hos elitidrottande studenter, på högsta nationella nivå, som strävar efter att etablera sig även på internationellt högsta nivå inom sin idrott, samtidigt som de börjar studera vid universitet/högskola och så småningom tillägnar sig en examen. Semistrukturerade intervjuer användes för att kartlägga och undersöka de elitidrottande studenternas upplevelser. READ MORE

 2. 2. Elitism and Equality in Chinese Higher Education Studies of Student Socio-economic Background, Investment in Education, and Career Aspirations

  University dissertation from Stockholm : avdelningen för internationell och jämförande pedagogik

  Author : Lihong Huang; Stockholms universitet.; [2005]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Southwest China; higher education students; socio-economic background; study costs; study finance; career aspirations; social pattern; inequality; social stratification; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Abstract : The purpose of this study is to present an empirical pattern of social equity in Chinese higher education by investigating university students. Student socio-economic background influences access to, and socio-economic conditions in, higher education, and this, in turn, influences student career aspirations. READ MORE

 3. 3. Academics and Politics Northern European Area Studies at Greifswald University, 1917–1991

  University dissertation from Huddinge : Södertörns högskola

  Author : Marco Nase; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; [2016]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian Studies; Soft Power; Public Diplomacy; History of Universities; Nazi Germany; GDR; Historical Studies; Historiska studier;

  Abstract : The decision to institute Area Studies in German universities in 1917, was born out of a perceived need to widen the intellectual horizon of the public and academia alike. At Greifswald University this ambitious reform programme saw the foundation of a Nordic Institute, charged with interdisciplinary studies of contemporary Northern Europe. READ MORE