Search for dissertations about: "commercial aviation"

Showing result 1 - 5 of 12 swedish dissertations containing the words commercial aviation.

 1. 1. Mental workload in basic civil aviation training

  Author : Nicklas Dahlström; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; aviation training; mental workload; glass cockpit; heart rate;

  Abstract : Although the aviation industry has gone through great technological and commercial change in the last decades, basic civil aviation training has not changed accordingly. The consequences of the changes in civil aviation have rarely resulted in research programs in the field of basic civil aviation training and this phase, where future pilots gain their first sets of skills and knowledge, has long received only minimal attention from the aviation industry. READ MORE

 2. 2. Exploring Levers for Improvement of Basic Civil Aviation Training

  University dissertation from Lund University (Media-Tryck)

  Author : Nicklas Dahlström; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Basic civil aviation training; Mental workload; Psychophysiology; Riskhantering; Risk Management and Safety engineering;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Även om civil flygindustri har genomgått stora teknologiska och kommersiella förändringar under de senaste årtiondena så har grundläggande civil flygutbildning inte förändrats på motsvarande sätt. Förändringarna inom civilflyget har sällan resulterat i forskningsprogram med inriktning mot grundläggande flygutbildning och denna utbildningsfas har länge varit föremål för minimal uppmärksamhet från den industrin. READ MORE

 3. 3. Cabin Air Quality in Commercial Aircraft Exposure, Symptoms and Signs

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Torsten Lindgren; Uppsala universitet.; [2003]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicine; airline crew; aviation medicine; micro-organism; cabin air quality; air humidity; atopy; occupational exposure; environmental tobacco smoke ETS ; psychosocial work environment; Medicin; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin; arbets- och miljömedicin; Occupational and Environmental Medicine;

  Abstract : The objective of the dissertation was to study the cabin environment, and identify personal and environmental risk factors, associated with symptoms, and perception of cabin air quality. Another objective was to study if ban of smoking, and increased relative air humidity on intercontinental flights, could have a beneficial health effect. READ MORE

 4. 4. Airborne cognitive systems in search of an appropriate context: Studies of the introduction of new technology in aviation using a cognitive systems engineering approach

  University dissertation from Department of Design Sciences, Faculty of Engineering, Lund University

  Author : Örjan Goteman; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Lufttransportteknik; Air transport technology; Safety; RNAV; Pilot; Automation Modes; HUD; Datalink; Cognition; Automation; Aviation;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Sammanfattning Teknik är alltid skapad för en förväntad brukare i ett antaget sammanhang. Inom kommersiell luftfart är dessa antaganden när det gäller design tydliga. Såväl besättning som utrustning är certifierad för en viss typ av operationer i enlighet med flygplanets drifthandbok. READ MORE

 5. 5. Air transport liberalisation in the European community 1987-1992 : A case of integration

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Robin Travis; Uppsala universitet.; [2001]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political science; European Union; air transport; aviation; liberalisation; integration theory; game theory; neo-functionalism; intergovernmentalism; Statsvetenskap; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Political Science; statskunskap;

  Abstract : Commercial aviation in the European Community was regulated by a system based on bilateral negotiations until the late 1980s. Regulation ensured that airlines did not compete. The lack of competition conflicted with the aim of the Treaty of Rome of having a common economic market. READ MORE