Search for dissertations about: "community medicine thesis"

Showing result 1 - 5 of 436 swedish dissertations containing the words community medicine thesis.

 1. 1. Power of the Pill Views about Cardiovascular Risk and the Risk-reducing Effect of Statins

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Per Lytsy; Uppsala universitet.; [2010]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Statins; lipid-lowering drugs; cholesterol; treatment expectations; beliefs; adherence; health behaviour; MEDICINE Social medicine; MEDICIN Socialmedicin; PHARMACY Community pharmacy services; FARMACI Samhällsfarmaci; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Family medicine; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Allmänmedicin; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Public health science; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Folkhälsovetenskap; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Community medicine; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Samhällsmedicin; Social Medicine; Socialmedicin;

  Abstract : Medical treatments with statins are prescribed to patients with increased risk of cardiovascular events. The benefits from statin treatment are well documented in clinical trials, but long-term adherence in patients is low, indicating that patients have an uncertainty about the necessity and benefits of treatment. READ MORE

 2. 2. Young today-adult tomorrow! Studies on physical status, physical activity, attitudes, and self-perception in children and adolescents

  University dissertation from Department of Clinical Sciences, Lund University

  Author : Ann-Christin Sollerhed; Högskolan Kristianstad.; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Public health science; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Folkhälsovetenskap; MEDICINE; MEDICIN; Hälsofrämjande arbete; Ungdomar; hälsa; Skolidrott; physical education; physical status; physical capacity; self-perception; attitudes; sense of coherence; Medicine human and vertebrates ; intervention; physical activity; adolescents; Young people; children; Medicin människa och djur ;

  Abstract : The aim was to gain knowledge of young people's physical status and physical activity, and to further the understanding of the role of school physical education in a salutogenic public health perspective. Two studies were performed in southern Sweden. Study 1 was performed in 1996 among 301 adolescents aged 16-19 in upper secondary school. READ MORE

 3. 3. TAKING CARE OF OTHERS - WHAT'S IN IT FOR US? Exploring workplace-related health from a salutogenic perspective in a nursing context

  University dissertation from Faculty of Medicine, Lund University

  Author : Åsa Bringsén; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; salutogenesis; health care worker; Workplace health promotion; flow; complexity; SHIS; instrument;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Studier av arbetsförhållande inom sjukvården har under lång tid varit förknippade med stress och sjukfrånvaro. Ett sådant problemorienterat perspektiv hänger samman med hälsa definierat som avsaknad av sjukdom (patogenes). READ MORE

 4. 4. Towards a tobacco-free generation. A study on the tobacco habits of adolescents: when, why and who?

  University dissertation from Avd för kliniska vetenskaper, Malmö

  Author : Ingrid Edvardsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Adolescents; smoking; snus use; health promotion; prevention; tobacco-free;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Sammanfattning Varför ungdomar använder tobak är en stor och komplex fråga. Det finns faktorer på samhälls-, grupp- och individnivå som påverkar unga. Omgiv-ningens normer och attityder liksom föräldrars och kompisars tobaksvanor har betydelse och påverkar ungdomar att börja använda tobak eller att avstå. READ MORE

 5. 5. Addressing smoking during pregnancy : the challenge to start from the woman's view

  University dissertation from Malmö : Univ.-sjukhuset MAS

  Author : Agneta Abrahamsson; Högskolan Kristianstad.; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Public health science; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Folkhälsovetenskap; MEDICINE; MEDICIN; Smoking cessation; Smoking prevention control; Smoking psychology; Pregnancy; Motivation; Health education; Tobaksrökning och graviditet; Pregnant women ¡ Tobacco use; Rökavvänjning; Graviditet; Graviditet; Rökning; Rökavvänjning; Rökvanor; Tobaksrökning; Health education; Smoking cessation; samhällsmedicin; smoking habits; smoking cessation; wellbeing; Sense of Coherence; health education; narrative; phenomenography; health providers;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Kvinnor känner till att det är riskabelt att röka när de blir gravida. Trots detta så slutar bara omkring hälften i Sverige och var tredje kvinna i många andra länder att röka när de blir gravida. READ MORE