Search for dissertations about: "constitutive nitric oxide synthase cNOS"

Showing result 1 - 5 of 6 swedish dissertations containing the words constitutive nitric oxide synthase cNOS.

 1. 1. Nitric oxide in experimental sepsis

  University dissertation from Department of Anaesthesiology and Intensive Care, Lund

  Author : Peter Dahm; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; intensive care; Nitric oxide; Sepsis; NO inhalation; Endotoxin; Acute lung injury; ARDS; Nitric oxide synthase; L-NMMA; L-NAME; Anestesiologi; Anaesthesiology; Pigs; intensivvård;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Septisk shock (shock utlöst av blodförgiftning) är en potentiellt dödlig komplikation till infektion med bakterier eller andra mikroorganismer. Inte bara de infekterande organismerna i sig, men också de inflammatoriska system och signalsubstanser som aktiveras, orsaker ett generaliserat inflammatoriskt tillstånd. READ MORE

 2. 2. Islet constitutive nitric oxide synthase and nitric oxide production. Modulatory effects on insulin and glucagon secretion

  University dissertation from Björn Åkesson, Department of Pharmacology, Sölvegatan 10, S-223 62 LUND, Sweden

  Author : Björn Åkesson; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; pharmacognosy; Pharmacological sciences; mouse; carbachol; muscarinic agonist; cyclic nucleotides; calcium-fluxes; NOS-inhibitors; in vitro and in vivo; insulin and glucagon secretion; Nitric oxide NO ; constitutive nitric oxide synthase cNOS ; pharmacy; toxicology; Farmakologi; farmakognosi; farmaci; toxikologi; Endocrinology; secreting systems; diabetology; Endokrinologi; sekretion; diabetologi;

  Abstract : The aim of this thesis was to elucidate the role of nitric oxide (NO) in the transduction signalling of insulin and glucagon release by stimulating or inhibiting islet endogenous NO-production as well as by using NO donors. Insulin release stimulated by L-arginine, the substrate for constitutive NO-synthase (cNOS)-catalyzed NO-production, was increased by the selective NOS-inhibitor NG-nitro-L-arginine methyl ester (L-NAME) and suppressed by the intracellular NO donor hydroxylamine. READ MORE

 3. 3. Nitric Oxide Synthase in Pancreatic Islets During Trauma and Parenteral Feeding

  University dissertation from Saleem Sa'aed Qader, MD, MSc, MPH, Department of Surgery, Lund University Hospital, SE-221 85 Lund, Sweden

  Author : Saleem Qader; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Surgery; orthopaedics; traumatology; Kirurgi; ortopedi; traumatologi; Gastroenterologi; Gastro-enterology; Pancreatitis; Ghrelin; TPN; cNOS; iNOS; PACAP; VIP; cAMP; Pancreatic islets; Insulin secretion;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Den första beskrivningen av diabetes mellitus gjordes redan 1500 före Kristus när en faraos läkare noterade att myror samlade sig omkring urin från vissa människor men inte andras. På 1700-talet beskrevs för första gången närvaron av större mängder socker i såväl blod som urin hos diabetiska patienter. READ MORE

 4. 4. Nitric oxide (NO) and carbon monoxide (CO): A novel class of messenger molecules regulating insulin and glucagon secretion

  University dissertation from Department of Pharmacology, Lund University

  Author : Ragnar Henningsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; carbon monoxide CO ; nitric oxide NO ; Nitric oxide synthase NOS ; Insulin and glucagon secretion; cyclic nucleotides; Endocrinology; secreting systems; diabetology; Endokrinologi; sekretion; diabetologi; Heme oxygenase HO ;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Kväveoxid (NO) och framför allt kolmonoxid (CO) tillhör de giftigaste gaserna man känner till. Vem har inte läst i kriminalromaner om hur människor stängts in i garage och gasats ihjäl med kolmonoxid från arbetande bilmotorers avgasutsläpp. READ MORE

 5. 5. Studies on effects of antioxidants on arterial thrombosis and endothelial cell injury : With special reference to Tocopherols and ApoA1 Milano

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Dayuan Li; Uppsala universitet.; [2000]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Surgery; tocopherols; apoA1 Milano; platelet aggregation; thrombosis; superoxide dismutase; nitric oxide synthase; endothelial cells; oxidized LDL; transcription factor; apoptosis; Kirurgi; MEDICINE Surgery; MEDICIN Kirurgi; rättsmedicin; Forensic Medicine;

  Abstract : Coronary arterial endothelial injury and thrombosis are believed to be critical factors in the pathogenesis of coronary artery disease (CAD). Experimental studies have provided evidence for au inverse relation between acute coronary events and antioxidant intake. READ MORE