Search for dissertations about: "dentofacial deformities"

Found 2 swedish dissertations containing the words dentofacial deformities.

 1. 1. Masticatory function and temporomandibular disorders in patients with dentofacial deformities : : studies before and after orthodontic and orthognathic treatment

  University dissertation from Swedish Dental Journal

  Author : Cecilia Abrahamsson; Malmö University.; Malmö University.; [2013]
  Keywords : ODONTOLOGY; ODONTOLOGI; Medicine; dentofacial deformities; orthognathic treatment; orthognathic surgery; orthodontics; stomathognathic physiology; temporomandibular disorders; masticatory function;

  Abstract : Ca 30 % av Sveriges befolkning genomgår någon gång i livet behandling med tandreglering. I de fall där bettavvikelsen är mer omfattande är enbart tandreglering inte tillräckligt för att uppnå ett bra bett. Istället kombinerar man tandregleringen med en kirurgisk förflyttning av käkarna s.k. READ MORE

 2. 2. On Factors Influencing the Clinical Outcome in Orthognathic Surgery

  University dissertation from Swedish Dental Journal

  Author : Fredrik Widar; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2015]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Orthognathic surgery; Intermaxillary fixation; Iatrogenic root damage; Osteotomy; Sagittal split ramus; Steroid; Hypoesthesia; Inferior alveolar nerve; Risk factors; Smoking; Anaesthesia; Haemodynamic; Remifentanil; Ropivacaine; Recovery;

  Abstract : ABSTRACT Background. Orthognathic surgery means surgical correction of dentofacial and congenital deformities, which includes unsatisfactory facial aesthetics, malpositioned teeth, jaw moutcome osurgery. Developments within the invasive surgery and pharmacological modification of inflammatory responses. READ MORE