Search for dissertations about: "dissertation on hypertension"

Showing result 1 - 5 of 396 swedish dissertations containing the words dissertation on hypertension.

 1. 1. Renovascular hypertension : studies on renal haemodynamics and renin secretion

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Claes Mörlin; Uppsala universitet.; [1980]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. Hypertension in Vietnam from community-based studies to a national targeted programme

  University dissertation from Umeå : Umeå universitet

  Author : Pham Thai Son; Umeå universitet.; [2012]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Hypertension; risk factor; community; programme; Vietnam; folkhälsa; Public health;

  Abstract : Background: In the context of transitional Vietnam, hypertension has been shown to be one of the ten leading causes of morbidity and mortality in hospitals. However, population-based data on hypertension are to a large extent lacking. READ MORE

 3. 3. Cardiovascular disease and hypertension Population-based studies on self-rated health and health-related quality of life in Sweden

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Carola Bardage; Uppsala universitet.; [2000]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Pharmacy; Cardiovascular disease; hypertension; antihypertensive treatment; side effects; self-rated health; health-related quality of life; health-state utilities; SF-36 Health Survey; rating scale; time trade-off; general population; twins; FARMACI; PHARMACY; FARMACI; Social Pharmacy; samhällsfarmaci;

  Abstract : The aim with this thesis was to study cardiovascular disease and hypertension, use of drugs and health from an epidemiological perspective. Various methods - self-rated health (SRH), health related quality of life (HRQL) - the 36-item short form questionnaire (SF-36) - and health utility measurements - the rating scale (RS) and the time-trade off (TTO) methods - were employed. READ MORE

 4. 4. Chronic Hypertension and Pregnancy Epidemiological Aspects on Maternal and Perinatal Complications

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Karin Zetterström; Uppsala universitet.; [2007]
  Keywords : Obstetrics and gynaecology; chronic hypertension; preeclampsia; gestational diabetes; abruptio placenta; SGA; perinatal death; stillbirth; neonatal death; gender; generation; Obstetrik och kvinnosjukdomar;

  Abstract : These studies were undertaken to investigate risks of maternal and perinatal complications in pregnant women with chronic hypertensive disease, and to investigate future risk of preeclampsia in women born small for gestational age (SGA). Population based cohort studies using the Swedish Medical Birth Register from different years were performed. READ MORE

 5. 5. Genetic Factors Contributing to Hypertension. With Emphasis on Hypertension in Type 2 Diabetes

  University dissertation from Community Medicine

  Author : Kristina Bengtsson Boström; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Endokrinologi; sekretion; diabetologi; Endocrinology; secreting systems; diabetology; primary care; genetics; Hypertension; type 2 diabetes;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Högt blodtryck (hypertoni) och åldersdiabetes (typ 2 diabetes) är två av västvärldens vanligaste folksjukdomar, i Sverige är förekomsten ca 15% respektive 3,5%. Båda tillstånden ger upphov till hjärta-kärlkomplikationer såsom hjärtinfarkt, hjärtsvikt och stroke och orsakar hög sjuklighet och dödlighet i befolkningen. READ MORE