Search for dissertations about: "division"

Showing result 1 - 5 of 1832 swedish dissertations containing the word division.

 1. 1. The Mild Boredom of Order : A Study in the History of the Manuscript Collection of Queen Christina of Sweden

  University dissertation from Department of Cultural Sciences, Lund University

  Author : Eva Nylander; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Queen Christina of Sweden; Isaac Vossius; Nicolas Heinsius; Gabriel Naudé; history of book collecting; manuscript collections literary war booty; classification systems; cataloging traditions; Vatican Library; Fondo Reginense Latino; Codices Reginenses Latini; Domenico Teoli; the order of books; sociology of collections; Baroque book culture;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Titelns första del är ett Walter Benjamin-citat som bildar utgångspunkt och förklaras i avhandlingens första kapitel. Tidigare forskning, samlat till fyra tematiska områden, presenteras: drottning Kristina själv och hennes lärdom, bibliotekarierna och de andra lärda, det kungliga biblioteket i Stockholm och samlingen i Rom. READ MORE

 2. 2. On the cell cycle of Escherichia coli and cell division in Haloferax mediterranei

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Björn Gullbrand; Uppsala universitet.; [2001]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Cell and molecular biology; Branch; division; Escherichia coli; Haloferax mediterranei; replication; segregation; Cell- och molekylärbiologi; NATURAL SCIENCES Biology Cell and molecular biology; NATURVETENSKAP Biologi Cell- och molekylärbiologi; mikrobiologi; Microbiology;

  Abstract : Escherichia coli has served as a model organism for prokaryotes for several decades and is perhaps the most well characterised organism on earth. The use of fluorescence microscopy during recent years has contributed substantially to our understanding of the essential cell cycle processes chromosome replication, chromosome segregation and cell division. READ MORE

 3. 3. Stem cell based therapy of malignant brain tumors

  University dissertation from Avd för Neurokirurgi, Inst för kliniska vetenskaper, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet

  Author : Daniel Bexell; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; neural stem cell; pericyte; mesenchymal stem cell; neuroblast; subventricular zone; cancer stem cell; rat; glioma; cancer;

  Abstract : Malignant brain tumor is a highly invasive and vascularized cancer. Current forms of therapy are not curative and can, at best, prolong survival for patients with this disease. The mean survival is only around 15 months. READ MORE

 4. 4. Hepatitis B virus infection and genomic changes from a long-term perspective

  University dissertation from Jonas Bläckberg, Infektionskliniken, Universitetssjukhuset, 22185 Lund

  Author : Jonas Bläckberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Infektioner; Infections; cor promoter; precore; occult infection; HBV; mutation;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Infektiös hepatit eller gulsot kan orsakas av flera olika sorters virus. De har alla det gemensamt att de orsakar en inflammation av levern. Namnet gulsot kommer av att när leverns funktion nedsätts så ansamlas ett färgämne i kroppen och ger ögonvitorna och huden en synlig gulgrön färg. READ MORE

 5. 5. Ischemic Cell Death in the CNS - applications of a new in vitro model

  University dissertation from Tobias Cronberg, Lab for Experimental Brain Research, Wallenberg Neuroscience Center, BMC A13, 221 84 Lund

  Author : Tobias Cronberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; neuropsykologi; Neurologi; Neurology; astrocyte; stroke; adenosine; hyperglycaemia; glucose; free radicals; calcium; in vitro; brain ischemia; slice; neuropsychology; neurofysiologi; neurophysiology;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish När blodförsörjningen till hjärnan upphävs uppstår ett tillstånd av blodbrist, ischemi. När hela hjärnan drabbas, som vid ett hjärtstillestånd, kallas detta global ischemi medan fokal ischemi betecknar att blodflödet är upphävt i en del av hjärnan, som vid stroke. READ MORE