Search for dissertations about: "erythrocyte"

Showing result 1 - 5 of 58 swedish dissertations containing the word erythrocyte.

 1. 1. Studies on the genetic basis of Pk, P and P1 blood group antigen expression

  University dissertation from Department of Laboratory Medicine, Lund University

  Author : Åsa Hellberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Immunologi; serology; serologi; transplantation; Immunology; SNP; phenotype; erythrocyte; blood group; glycosyltransferase;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Blodgruppsantigen finns på den röda blodkroppens cellyta och även på många andra celltyper. I denna avhandling har jag studerat gener och dess varianter (polymorfismer) som är ansvariga för uttrycket av tre blodgruppsantigener av kolhydratnatur, nämligen Pk, P och P1. READ MORE

 2. 2. Towards a detailed understanding of the red blood cell storage lesion and its consequences for in vivo survival following transfusion

  University dissertation from Umeå : Umeå universitet

  Author : Andreas Hult; Umeå universitet.; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2015]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Red blood cell; erythrocyte; transfusion; macrophage; phagocytosis; storage lesion; eryptosis; Class A scavenger receptor; transfusionsmedicin; transfusionsmedicin;

  Abstract : Red blood cells (RBCs) are vital for oxygen delivery to tissues and constitute the vast majority of all cells in blood. After leaving the red bone marrow as mature cells, RBCs have a lifespan of approximately 120 days before they are removed from the circulation by macrophages, mainly in the spleen and liver. READ MORE

 3. 3. Molecular Genetic Studies of the Blood Group ABO Locus in Man

  University dissertation from Blood Centre, University Hospital, S-221 85 Lund, Sweden

  Author : Martin L Olsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; chi sequence; recombination; population studies; blood group serology; erythrocyte; blood transfusion; sequencing; DNA; PCR; genomic; Blood group ABO; allele; Immunology; serology; transplantation; Immunologi; serologi; Clinical genetics; Klinisk genetik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Blodgruppering med genteknik - studier av ABO-systemets arvsanlag Populärvetenskaplig sammanfattning på svenska Blodtransfusioner som utfördes före sekelskiftet slutade ofta med svåra komplikationer och i många fall patientens död. Scenariot förändrades dramatiskt till det bättre i och med den österrikiske läkaren Karl Landsteiners upptäckt av blodgruppssystemet ABO (utläses A-B-noll) år 1901. READ MORE

 4. 4. In Vitro – In Vivo Correlation of Injectable Lipid Formulations

  University dissertation from Hospital Pharmacy, University Hospital, Malmö, Sweden and Department of Food Technology, Engineering and Nutrition, Lund University, Sweden

  Author : Lars Söderberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; EC 50; erythrocyte; human plasma; lipid injectable formulation; IVIVC; fatty acid; in vitro release; Peripheral nerve block; neurolytic; structure-activity;

  Abstract : In order to develop new pharmaceuticals, to optimize pharmacotherapy and secure patient safety, documentation of the properties of pharmaceutical formulations is a most important process. A significant practical problem associated with pre-clinical evaluation of lipophilic substances with pharmacological properties is their low aqueous solubility. READ MORE

 5. 5. Expression and Regulation of P2 Receptors in Human Circulation

  University dissertation from Lingwei Wang, Dep. of Cardiology, Lund University Hospital, Lund , Sweden

  Author : Lingwei Wang; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Western blotting; Cardiovascular system; Kardiovaskulära systemet; vascular remodeling; systemic lupus erythematosus; smooth muscle cell; shear stress; real-time PCR; platelets; P2 receptor; gene expression; erythrocyte; ATP release; endothelium;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish På senare tid har ett stort antal receptorer för extracellulära nukleotider (P2 receptorer) klonats vilka förmedlar en mängd effekter i hjärtkärlsystemet: inotropa effekter på hjärtat, trombocytaggregation, blodtrycksreglering, frisättning av endoteliala faktorer och stimulering av glatt muskeltillväxt. Redan idag står det klart att P2-receptorer är fysiologiskt och patofysiologiskt av stor betydelse. READ MORE