Search for dissertations about: "hälsa"

Showing result 1 - 5 of 2193 swedish dissertations containing the word hälsa.

 1. 1. Adolescent boys’ health managing emotions, masculinities and subjective social status

  University dissertation from Umeå : Umeå University

  Author : Eva Randell; Umeå universitet.; Högskolan Dalarna.; [2016]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Public health; folkhälsa; Adolescent boys; emotion management; gender; health; masculinity; pride; shame; selfrated health; subjective social status; Health and Welfare; Hälsa och välfärd; adolescent boys; self-rated health; genus; känslohantering; hälsa; maskulinitet; självskattad hälsa; skam; stolthet; subjektiv social status; tonårspojkar;

  Abstract : Tonårspojkars hälsa är komplex och det finns förvånansvärt lite forskning gällande hur tonårspojkar uppfattar, konceptualiserar och upplever hälsa. Därför var det övergripande syftet med denna avhandling att undersöka tonårspojkars uppfattningar och upplevelser av hälsa, emotioner, maskuliniteter och subjektiv social status. READ MORE

 2. 2. The Concepts of Health, Well-being and Welfare as Applied to Animals A Philosophical Analysis of the Concepts with the Regard to the Differences Between Animals

  University dissertation from Linköping : Linköping Univeristy Electronic Press

  Author : Henrik Lerner; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Philosophy subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen; Concept; concept formation; welfare; definition; health; legislation; natural behaviour; role for animals; science of animal health and welfare; veterinary medicine; well-being; begrepp; begreppsbildning; djurs roller; hälsa; lagstiftning; naturligt beteende; veterinärmedicin; välbefinnande; välfärd;

  Abstract : This thesis is an analysis of the use and definition of the concepts health, well-being and welfare within the field called “the science of animal health and welfare”. The materials used are a literature survey of the field, qualitative interviews with Swedish veterinary surgeons and a study of the concepts in legislation concerning animals in England, Germany and Sweden. READ MORE

 3. 3. Health at Work The Relationship between Organizational Justice, Behavioral Responses, and Health

  University dissertation from Institutionen för medicin och hälsa

  Author : Mats Liljegren; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Health; Burnout; Job mobility; Organizational; justice; Behavioural responses; Hälsa; utbrändhet; rörlighet; upplevdorganisatorisk rättvisa; individuellt organisatoriskt; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Community medicine; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Samhällsmedicin;

  Abstract : Bakgrund: Anställdas hälsa, individuella beteenden i ett organisatoriskt sammanhang och upplevd organisatorisk rättvisa är teoretiskt förenade av social utbytesteori, copingteori och teorier som beskriver konsekvenserna av social ojämlikhet. Empiriskt är förhållandet mer oklart. READ MORE

 4. 4. A Data-Rich World Population‐based registers in healthcare research

  University dissertation from Institutionen för medicin och hälsa

  Author : Ann-Britt Wiréhn; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; chronic disease; demographic factors; healthcare costs; hospitalization; incidence; registers; primary healthcare; prevalence; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Epidemiology; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Epidemiologi;

  Abstract : Advances and integration of information and communication technologies into healthcare systems offer new opportunities to improve public health worldwide. In Sweden, there are already unique possibilities for epidemiological research from registers because of a long tradition of centralized data collection into population-based registers and their allowance for linkage. READ MORE

 5. 5. Enhance your workplace! a dialogue tool for workplace health promotion with salutogenic approach

  University dissertation from Malmö : Institution of Clinical Science, Malmö, Lund University

  Author : Petra Nilsson; Högskolan Kristianstad.; Högskolan Kristianstad.; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Public health science; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Folkhälsovetenskap; workplace health promotion; Salutogenesis; Sense of Coherence; Work Experience Measurement Scale; Specific Enhancing Resources; questionnaire process;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Arbetsplatsens positiva sidor kan förbättras genom ett nytt dialogverktyg! Nu går det att mäta medarbetares positiva upplevelser av arbete. Vanligtvis kopplas människors upplevelser av arbete samman med stress och ohälsa. READ MORE